دانستنیها – تاریخ

دانستنیها - تاریخ

بیست و پنجم ژوئیه۱۹۴۳-۳مرداد۱۳۲۲موسولینی دیکتاتور ایتالیا و متحد هیتلر برکنارشد

بیست و پنجم ژوئیه۱۹۴۳-۳مرداد۱۳۲۲ روز ۲۵ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۴۳ ”بنیتو موسولینی” دیکتاتور ایتالیا، عزل و دستگیر شد و مارشال ”پیترو بادوگلیو” یک دولت جدید را در.....
تیر ۳۱, ۱۳۹۴

سی تیر سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق

پیام رادیوی دکتر محمد مصدق در اولین سالگرد قیام ملی۳۰تیر روزی سی ام تیر در تاریخ مبارزات ممتد ملت ایران فراموش نشدنی است، زیرا در.....

سی ام تیر۱۳۳۱- ۲۱ ژوئیه۱۹۵۲‌‌‌‌‌‌‌- قیام پیروزمندانه‌‌‌‌‌‌‌ مردم ایران به‌حمایت از دکتر مصدق

سی ام تیر۱۳۳۱- ۲۱ ژوئیه۱۹۵۲‌‌‌‌‌‌‌ روز ۳۰ تیر سال ۱۳۳۱، مردم تهران در حمایت از پیشوای جنبش ضد استعماری ملت ایران دکتر محمد مصدق به‌پا.....
تیر ۲۹, ۱۳۹۴

سی ام تیر۱۳۶۰ شورای ملی مقاومت ایران در تهران تأسیس شد

سی ام تیر۱۳۶۰- ۲۱ ژوئیه۱۹۸۱‌‌‌‌‌‌‌ : روز ۳۰ تیر سال ۱۳۶۰ شورای ملی مقاومت ایران در تهران تأسیس شد پس از سی خرداد ۱۳۶۰ که.....

نخستین پرواز با بالون در آلمان- بیستم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ ۱۹۰۰-۲۹ تیر۱۲۷۹

بیستم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ ۱۹۰۰-۲۹ تیر۱۲۷۹: روز ۲۰ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۰۰ فردیناند زپلین در آلمان اولین پرواز خود را با یک بالون آغاز کرد زپلین یک افسر.....
تیر ۲۸, ۱۳۹۴

جاده چالوس در دست احداث و وضعیت کنونی

جاده چالوس در دست احداث- ۱۳۱۲هجری شمسی با بیل و کلنگ آنها با بیل و کلنگ و دستهای خود این جاده صعب را ساختند و.....
تیر ۲۷, ۱۳۹۴

آموزه ها و تجارب تاریخی انقلاب کبیر فرانسه

تاریخچه در قرون هفدهم و هجدم فرانسه یک دولت بسیار نیرومند بود. لوئی چهاردهم سپاهیان خود را تا ۵۵۰هزار تن افزایش داده بود. لوئی چهاردهم.....
تیر ۲۳, ۱۳۹۴

دانستنی ها و عجایب دنیا- آیا می دانید؟

سرعت صوت در فولاد۱۴بار سریعتر از سرعت آن در هواست.   عدد۲۵۰ را می توان بر اعداد ۱تا۱۰تقسیم نمود بدون آنکه خارج قسمت کسری داشته.....
تیر ۲۱, ۱۳۹۴

گوشه ای از اندیشه کوروش کبیر(ذوالقرنین) در جملاتی کوتاه از خودش- بخش چهارم

بزرگان تاریخ ایران گوشه ای از اندیشه کوروش کبیر(ذوالقرنین) در جملاتی کوتاه از خودش- بخش چهارم منشور پاسارگاد- فصل۱۵   مردمان ما شایسته آرامش و.....
تیر ۲۰, ۱۳۹۴

گوشه ای از اندیشه کوروش کبیر(ذوالقرنین) در جملاتی کوتاه از خودش- بخش سوم

بزرگان تاریخ ایران گوشه ای از اندیشه کوروش کبیر(ذوالقرنین) در جملاتی کوتاه از خودش- بخش سوم منشور پاسارگاد- فصل۱۴   نیکی بیافرین نا نیکی های.....