دانستنیها – تاریخ

دانستنیها - تاریخ

جاده چالوس در دست احداث و وضعیت کنونی

جاده چالوس در دست احداث- ۱۳۱۲هجری شمسی با بیل و کلنگ آنها با بیل و کلنگ و دستهای خود این جاده صعب را ساختند و.....
تیر ۲۷, ۱۳۹۴

آموزه ها و تجارب تاریخی انقلاب کبیر فرانسه

تاریخچه در قرون هفدهم و هجدم فرانسه یک دولت بسیار نیرومند بود. لوئی چهاردهم سپاهیان خود را تا ۵۵۰هزار تن افزایش داده بود. لوئی چهاردهم.....
تیر ۲۳, ۱۳۹۴

دانستنی ها و عجایب دنیا- آیا می دانید؟

سرعت صوت در فولاد۱۴بار سریعتر از سرعت آن در هواست.   عدد۲۵۰ را می توان بر اعداد ۱تا۱۰تقسیم نمود بدون آنکه خارج قسمت کسری داشته.....
تیر ۲۱, ۱۳۹۴

گوشه ای از اندیشه کوروش کبیر(ذوالقرنین) در جملاتی کوتاه از خودش- بخش چهارم

بزرگان تاریخ ایران گوشه ای از اندیشه کوروش کبیر(ذوالقرنین) در جملاتی کوتاه از خودش- بخش چهارم منشور پاسارگاد- فصل۱۵   مردمان ما شایسته آرامش و.....
تیر ۲۰, ۱۳۹۴

گوشه ای از اندیشه کوروش کبیر(ذوالقرنین) در جملاتی کوتاه از خودش- بخش سوم

بزرگان تاریخ ایران گوشه ای از اندیشه کوروش کبیر(ذوالقرنین) در جملاتی کوتاه از خودش- بخش سوم منشور پاسارگاد- فصل۱۴   نیکی بیافرین نا نیکی های.....

گوشه ای از اندیشه کوروش کبیر(ذوالقرنین) در جملاتی کوتاه از خودش- بخش دوم

بزرگان تاریخ ایران گوشه ای از اندیشه کوروش کبیر(ذوالقرنین) در جملاتی کوتاه از خودش- بخش دوم او که هویت نخستین و ریشه های استوار خویش.....

گوشه ای از اندیشه کوروش کبیر(ذوالقرنین) در جملاتی کوتاه از خودش- بخش اول

بزرگان تاریخ ایران گوشه ای از اندیشه کوروش کبیر(ذوالقرنین) در جملاتی کوتاه از خودش- بخش اول مشنور پاسارگاد- فصل۱۳   تنها با عدالت بسیار به.....

نهم ژوئیه ‌‌‌‌‌‌‌۱۸۱۶ – ۱۸ تیر۱۱۹۵آرژانتین به استقلال رسید

 : روز ۹ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۸۱۶ آرژانتین رسماً استقلال یافت. به‌دنبال پیروزی انگلستان بر اسپانیا، در جنگهای طولانی بر سر مستعمرات آمریکای لاتین، انگلستان اقدام.....
تیر ۱۸, ۱۳۹۴

علی‌محمد باب اعدام شد

هجدهم تیر۱۲۲۹- ۹ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌۱۸۵۰ روز نهم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۸۵۰ مطابق با ۲۷ شعبان ۱۲۶۶ هجری قمری میرزا علی‌محمد شیرازی معروف به‌”علی‌محمد باب” که در زندان چهریق.....

شانزدهم تیر۱۲۵۱قائم‌مقام فراهانی کشته شد

شانزدهم تیر۱۲۵۱-۷ژوئیه۱۸۷۲ دراین روز، به‌دستور محمد شاه قاجار، قائم مقام فراهانی به‌قتل رسید میرزا ابوالقاسم، فرزند میرزا عیسی قائم مقام فراهانی، میهن پرستی دانا و.....
تیر ۱۶, ۱۳۹۴