دانستنیها – تاریخ

دانستنیها - تاریخ

ولایت فقیه، شومترین بلیعه تاریخ ایران – نظریه ولایت فقیه چیست و چگونه پدید آمد

ولایت فقیه، شومترین بلیعه تاریخ ایران – نظریه ولایت فقیه چیست و چگونه پدید آمد
خرداد ۱۹, ۱۳۹۴

فرعون – «رامسس دوم»

مقدمه: در دهه ۶۰ قرن گذشته جمال عبدالناصر اقدام به ساختن سد آسوان (Aswan) بر روی رود نیل کرد. کارگران مصری، در کاری فشرده، ساختن.....
خرداد ۱۸, ۱۳۹۴

کشتی نوح

مقدمه «۲۴اکتبر ۱۹۶۲- ۸۰۰ کیلومتری سواحل کوبا» دو کشتی حامل موشکهای اتمی شوروی، به نامهای «گاگارین» و «کومیلس» Komiles به سوی جزایر کارائیب در حرکتند......

وصیت نامه الکساندر

پادشاه بزرگ یونان، الکساندر، پس از تسخیر کردن حکومت های پادشاهی بسیار، در حال بازگشت به وطن خود بود. در بین راه، بیمار شد و.....
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۴

کارکرد عنصرانحراف و خیانت در انقلاب چین

تاریخ چین مملو از قیام های بزرگ و کوچک دهقانی است که مجموعا به چند صد می رسد آنچه در این نوشته می آید مربوط.....

ذوالقرنین – کوروش

مقدمه خورشید بر فراز آسمان. تیغه آهنین شمشیرها، سر برنده نیزه‌ها، پهنای براق سپرها! آنگاه که فرمانروای پیروز، «سارد» این بزرگ شهر لیدیا را تسخیر.....
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴

کنفرانس در پاریس به مناسبت صدور منع تعقیب علیه مقاومت ایران در فرانسه

۰۲ مهر, ۱۳۹۳ مریم رجوی : سرکوب مقاومت ایران در زد و بند با ملایان، توجهات را از تروریسم واقعی منحرف و بهترین فرصتها را.....
مهر ۲, ۱۳۹۳