دانستنیها – تاریخ

دانستنیها - تاریخ

کارکرد عنصرانحراف و خیانت در انقلاب چین

تاریخ چین مملو از قیام های بزرگ و کوچک دهقانی است که مجموعا به چند صد می رسد آنچه در این نوشته می آید مربوط.....
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۴

ذوالقرنین – کوروش

مقدمه خورشید بر فراز آسمان. تیغه آهنین شمشیرها، سر برنده نیزه‌ها، پهنای براق سپرها! آنگاه که فرمانروای پیروز، «سارد» این بزرگ شهر لیدیا را تسخیر.....
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴

کنفرانس در پاریس به مناسبت صدور منع تعقیب علیه مقاومت ایران در فرانسه

۰۲ مهر, ۱۳۹۳ مریم رجوی : سرکوب مقاومت ایران در زد و بند با ملایان، توجهات را از تروریسم واقعی منحرف و بهترین فرصتها را.....
مهر ۲, ۱۳۹۳