انقلاب سوسیالیستی شوروی به پیروزی رسید

395636bb43935ed۲۵اکتبر ۱۹۱۷ – ۳آبان۱۲۹۶:
۲۵اکتبر سال ۱۹۱۷ انقلاب سوسیالیستی روسیه شوروی معروف به انقلاب بلشویکی در روسیه تزاری به پیروزی رسید. ولادیمیر ایلیچ لنین رهبر این انقلاب با الهام از عقاید مارکس به سازماندهی توده‌های کارگر و اقشار ضعیف اجتماع پرداخت. طی چندین سال مبارزه و جانفشانی‌های بسیار مردم روسیه، به‌خصوص دانشجویان، جوانان و کارگران، علیه ظلم، ستم و استثمار افسار‌گسیخته دربار تزار، در ۲۵اکتبر سال ۱۹۱۷ آن انقلاب به پیروزی رسید و یکی از بزرگترین تحولات اجتماعی و سیاسی قرن بیستم به‌وقوع پیوست.

You may also like...