روزنامه‌‌‌‌‌‌‌نیویورک تایمز، منتشرشد

روزنامه‌‌‌‌‌‌‌نیویورک تایمز۱۸ سپتامبر۱۸۵۱- ۲۷ شهریور۱۲۳۰:

روز ۱۸سپتامبر سال ۱۸۵۱ معروفترین روزنامه‌‌‌‌‌‌‌آمریکا ، نیویورک تایمز انتشار یافت. این روزنامه ۱۵۵ سال قبل کار انتشار خود را آغاز کرد. در هنگام شروع قیمت روزنامه دو سانتیم یعنی دوصدم دلاربود. این روزنامه سراسری آمریکاست و مالک چندین رسانه دیگر از‌جمله بستون گلوپ می‌باشد و به‌اعضای یک خانواده تعلق دارد. نیویورک تایمز هم‌اکنون یکی از معتبرترین روزنامه‌های دنیا محسوب می‌شود

You may also like...