شارل دوگل، قهرمان ملی فرانسه درگذشت

۱۱۰۷dogol- شارل دوگل۹نوامبر ۱۹۷۰ – ۱۸آبان۱۳۴۹:

روز ۹نوامبر سال ۱۹۷۰ شارل دوگل دیده از جهان فرو بست.
وی ۲۲نوامبر سال ۱۸۹۰ در «لیل» به‌دنیا آمده بود و پدرش مدرس فلسفه و ادبیات بود. او در جنگ جهانی اول در جبهه «وردن» زخمی شد و به‌اسارت در آمد. پس از جنگ, خاطرات اسارت نسبتاً طولانی خود را به‌صورت کتاب منتشر ساخت.
پس از آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه توسط قوای فاشیسم هیتلری، ژنرال دوگل برای ادامه مبارزه و سازماندهی آزادیخواهان فرانسوی به ‌انگلستان رفت و جنبش مقاومت ملی فرانسه را به‌وجود آورد. در اوت ۱۹۴۴ به ‌فرانسه بازگشت و در آزاد کردن پاریس مشارکت کرد. پس از جنگ جهانی دوم مجموعاً سه دوره رئیس‌جمهور فرانسه شد. دوگل هم‌چنین بنیانگذار جمهوری پنجم فرانسه بود.
در دوران زمامداری او، مبارزات مردم الجزایر که جزو مستعمرات فرانسه بود، به‌ثمر نشست و این کشور از استعمار فرانسه آزاد شد.

You may also like...