هفتم شهریور ۱۳۷۲ – ۲۹ اوت : شیروخورشید به‌عنوان آرم رسمی شورای ملی مقاومت تصویب شد

آرم شورای ملی مقاومتروز ۷ شهریور سال ۱۳۷۲ شورای ملی مقاومت ایران علامت شیر وخورشید را به‌عنوان آرم رسمی شورا تصویب کرد. پیشنهاد انتخاب این آرم توسط آقای مسعود رجوی مسئول شورا، در اجلاسیه‌‌‌‌‌‌‌بزرگ شورا در تالار بهارستان، مورد بررسی اعضا قرار گرفت و باتفاق آرا به‌تصویب رسید.
درقسمتی از متن مصوبه شورا در این‌باره آمده است:
 « شورای ملی مقاومت ایران درجلسه ۷ شهریور ۱۳۷۲ پیشنهاد آقای مسعود رجوی مسئول شورا را به‌شرح زیر تصویب کرد:
علامت شیر و خورشید، آرم رسمی شورای ملی مقاومت ایران خواهد بود. پرچم ایران به‌رنگهای سبز و سفید و سرخ که تاکنون در تمام مراسم رسمی و جلسات شورا برافراشته بود و ارتش آزادیبخش ملی ایران در تمام نبردهای خود علیه حاکمیت غاصب و بیدادگر خمینی، ‌‌آن‌را‌به‌عنوان نشانه‌ی حاکمیت ملی باخود حمل و از آن نگهبانی کرده است، به‌علامت شیر و خورشید مزین خواهد شد».

You may also like...