۲۴ اوت۱۹۴۴- دوم شهریور: رومانی از اشغال نازیسم خارج شد

Flag-map_of_Communist_Romaniaروز ۲۴ اوت سال ۱۹۴۴رومانی از اشغال آلمان نازی آزاد ‌شد. در سال اول جنگ جهانی دوم، رومانی کشور بیطرفی بود، ولی در سال ۱۹۴۰ متحد آلمان شد و به‌قوای محور پیوست. اما در ماه اوت سال ۱۹۴۴ نیروهای شوروی وارد خاک رومانی شدند و دولت این کشور را برکنار نمودند. رومانی تا سال ۱۹۹۰ تحت الحمایه شوروی سابق بود.

You may also like...