زبان آلبانیایی

زبان آلبانیایی

زبان آلبانیایی

(به آلبانیایی: Gjuha shqipe، جیوها ش‌چیپه) زبانی‌است از خانوادهٔ زبان‌های هندواروپایی که نزدیک به ۶ میلیون گویشور دارد. خاستگاه این زبان آلبانی و کوزوو است.....
تیر ۲۸, ۱۳۹۴

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۲۰

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۲۰

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۱۹

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۱۹

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۱۸

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۱۸

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۱۷

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۱۷

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۱۶

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۱۶

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۱۵

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۱۵
تیر ۲۳, ۱۳۹۴

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۱۴

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۱۴

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۱۳

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۱۳

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۱۲

کلیپ خودآموز زبان آلبانیایی- ۱۲