طنز- دیدنی ها

طنز - دیدنی ها

ساختمانی که روی سقفش جاده است!

این شهر دارای پل Bridge های هوایی ۱۳ طبقه و ساختمانی است که قطار از روی آن عبور می کند! اما به تازگی عکس های.....
تیر ۱۱, ۱۳۹۶