طنز- دیدنی ها

طنز - دیدنی ها

قطعه طنز – دیدار اکبر کوسه و عظما

قطعه طنز – دیدار اکبر کوسه و عظما
دی ۲۶, ۱۳۹۵

قطعه طنز عجب داستانی داریم « جنتی لعنتی در موسسه همانند ساز بافت

قطعه طنز عجب داستانی داریم « جنتی لعنتی در موسسه همانند ساز بافت
دی ۲۳, ۱۳۹۵

قطعه طنز « مزاحم بسیجی در تلگرام» – برگرفته از پیک شادی

قطعه طنز « مزاحم بسیجی در تلگرام» – برگرفته از پیک شادی
دی ۲۱, ۱۳۹۵

طنز عجب داستانی داریم – کوزه ضد ولایت

طنز عجب داستانی داریم – کوزه ضد ولایت
دی ۱۶, ۱۳۹۵

قطعه طنز آخوند تانگه و اختلاس

قطعه طنز آخوند تانگه و اختلاس
دی ۱۲, ۱۳۹۵

طنز عجب داستانی داریم – جوادی آملی و همایش با ملائکه

طنز عجب داستانی داریم – جوادی آملی و همایش با ملائکه
دی ۶, ۱۳۹۵