طنز- دیدنی ها

طنز - دیدنی ها

قطعه طنز – دیدار اکبر کوسه و عظما

قطعه طنز – دیدار اکبر کوسه و عظما
دی ۲۶, ۱۳۹۵

قطعه طنز عجب داستانی داریم « جنتی لعنتی در موسسه همانند ساز بافت

قطعه طنز عجب داستانی داریم « جنتی لعنتی در موسسه همانند ساز بافت
دی ۲۳, ۱۳۹۵