طنز- دیدنی ها

طنز - دیدنی ها

طنز عجب داستانی داریم – سگ دعوای حکومت دزدها

طنز عجب داستانی داریم – سگ دعوای حکومت دزدها
آذر ۲۴, ۱۳۹۵

طنز آخوند سرگردان

طنز آخوند سرگردان طنز آخوند سرگردان
آذر ۲۱, ۱۳۹۵

طنز عجب داستانی داریم – دعوای لاریجانی ها

طنز عجب داستانی داریم – دعوای لاریجانی ها  
آذر ۱۸, ۱۳۹۵

طنز عجب داستانی داریم – پراید یا تابوت متحرک

طنز عجب داستانی داریم – پراید یا تابوت متحرک
آذر ۴, ۱۳۹۵

قطعه طنز – سفیران صلح آخوندی در سوریه

قطعه طنز – سفیران صلح آخوندی در سوریه
آبان ۲۹, ۱۳۹۵

طنز « اعتراف » – برگرفته از پیک شادی

طنز « اعتراف » – برگرفته از پیک شادی
آبان ۱۴, ۱۳۹۵

طنز عجب داستانی داریم – پلیس اسکی باز

طنز عجب داستانی داریم – پلیس اسکی باز
آبان ۱۰, ۱۳۹۵

طنز نمایشگاه مد و لباس بانوان

طنز نمایشگاه مد و لباس بانوان
آبان ۷, ۱۳۹۵

طنز عجب داستانی داریم – نعمت منبر

طنز عجب داستانی داریم – نعمت منبر
آبان ۴, ۱۳۹۵

ترانه طنز- پای ماهواره نشین

ترانه طنز- پای ماهواره نشین
مهر ۳۰, ۱۳۹۵