ساخت ابزار بسیار ساده خانگی و فردی برای چک دی ان ای

 

دانشمندان موفق به ساخت ابزار بسیار ساده خانگی و فردی برای چک دی ان ای شده اند.

بااین وسیله ارزانقیمت و سریع تمامی افراد میتوانند در محل زندگی و یا کار خود دی ان خود را آزمایش کنند. و با ارسال ساده آن به دکتر و یا محل پزشکی وضعیت سلامتی ، احتمال ریسک سرطان و یا دیگر بیماری های ارثی را مشخص کنند.

به این ترتیب پزشکان می توانند باپیش بینی بیماریها، سالانه جان میلیونها نفر را نجات بدهند.

جلوگیری گسترده ای از بروز تاخیر بیماری ها جلوگیری و پزشکان به مقابله با بیماری های پیش بینی شده میروند که جان میلیونها نفر را میشود سالانه نجات داد – منبع: رویتر ۱۲/۷/۹۶

برای چک دی ان ای 3-min

2 برای چک دی ان ای -min

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *