فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر

ظرفیت انسانها (داستانک)

آژانس ايران خبر :95/11/4 مردی از دست روزگار سخت می نالید. پیش استادی رفت و برای رفع غم و رنج خود راهی خواست.استاد لیوان اب.....
بهمن ۴, ۱۳۹۵

آشنایی با آلما دویچر، نابغه موسیقی قرن۲۱

آشنایی با آلما دویچر، نابغه موسیقی قرن۲۱
دی ۲۶, ۱۳۹۵

آبرنگ – مجله فرهنگی هنری – برگرفته از برنامه جوانان، فردای ما

آبرنگ – مجله فرهنگی هنری – برگرفته از برنامه جوانان، فردای ما
دی ۲۳, ۱۳۹۵

« پیپر »آشنایی با انیمیشن کوتاه

« پیپر »آشنایی با انیمیشن کوتاه
دی ۲۱, ۱۳۹۵

« فانوس دریایی »آشنایی با انیمیشن کوتاه

« فانوس دریایی »آشنایی با انیمیشن کوتاه
دی ۱۵, ۱۳۹۵

نمای بسته – « شب پیش از کریسمس»آشنایی با فیلم کوتاه

نمای بسته – « شب پیش از کریسمس»آشنایی با فیلم کوتاه
دی ۱۲, ۱۳۹۵

ارکستر خیابانی کودکان

  ارکستر خیابانی کودکان
دی ۶, ۱۳۹۵

داستانک جوان ثروتمند و پند عارف

داستانک جوان ثروتمند و پند عارف آژانس ايران خبر :95/9/26 جوان ثروتمندی نزد عارفی رفت و از او اندرزی برای زندگی نیک خواست. عارف او.....
آذر ۲۸, ۱۳۹۵

آشنایی با انیمیشن کوتاه گست

ٰٰ آشنایی با انیمیشن کوتاه گست ٰٰٰ
آذر ۲۶, ۱۳۹۵

جواب دندان شکن( داستان وداستانک)

جواب دندان شکن( داستان وداستانک) آژانس ايران خبر :95/9/19 مرد جوانی پدر پیرش مریض شد. چون وضع بیماری پیرمرد شدت گرفت او را در گوشه.....
آذر ۲۴, ۱۳۹۵