فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر

روز خدمت این ها را کردم، فراموش نکردند؛ ولی ۱۰ سال خدمت شما را کردم، همه را فراموش کردید

پادشاهی دستور داد ۱۰ سگ وحشی تربیت کنند تا هر وزیری را که از او اشتباهی سرزد، جلوی آنها بیندازند و سگها او را با.....
فروردین ۱۰, ۱۳۹۶

تو پاره‌ای‌ از هستی‌ را بر دوش‌ می‌کشی پاره‌ای‌ از مرا

لاک پشت پشتش‌ سنگین‌ بود و جاده‌های‌ دنیا طولانی. می‌دانست که‌ همیشه‌ جز اندکی‌ از بسیار را نخواهد رفت. آهسته آهسته‌ می‌خزید، دشوار و کُند.....
فروردین ۶, ۱۳۹۶

لقمان حکیم در توصیه به فرزندش

[caption id="attachment_40070" align="alignnone" width="512"] lgman[/caption] لقمان حكیم در توصیه به فرزندش اظهار نمود: فرزندم ! دل بسته به رضاى مردم و مدح و ذم آنان.....
فروردین ۱, ۱۳۹۶

کشف مجسمۀ بزرگ رامسس کبیر در نزدیکی قاهره

کشف مجسمۀ بزرگ رامسس کبیر در نزدیکی قاهره باستان شناسان مصری و آلمانی مجسمه ای هشت متری را در میان آب زیرزمینی در نزدیکی قاهره.....
اسفند ۲۵, ۱۳۹۵