فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر

از پلنگ های زندگی نترسید!

از پلنگ های زندگی نترسید! آژانس ايران خبر :95/9/18 روزی پلنگی وحشی به دهکده حمله کرده بود. شیوانا همراه با تعدادی ازجوانان برای شکار پلنگ.....
آذر ۲۱, ۱۳۹۵

از شرق عشق تا غرب عشق

از شرق عشق تا غرب عشق آژانس ايران خبر: 95/9/18 پنجره را که باز می‌کنیم، یا رو به شب نورباران از ستاره‌ها باز می‌شود، یا.....
آذر ۱۸, ۱۳۹۵

چشمه

چشمه آژانس ايران خبر :95/9/1 در باغی چشمه‌ای‌بود و دیوارهای بلند گرداگرد آن باغ، تشنه‌ای دردمند بالای دیوار با حسرت به آب نگاه می‌کرد. ناگهان.....
آذر ۴, ۱۳۹۵

حکایت درویش تهی دست

درویش تهی دست آژانس ايران خبر :95/8/23 درویشی تهی‌‌ دست از کنار باغ کریم خان زند عبور می‌کرد . چشمش به شاه افتاد و با.....
آبان ۲۷, ۱۳۹۵

آکورد – آشنایی با سبک های موسیقی

آکورد – آشنایی با سبک های موسیقی
آبان ۲۱, ۱۳۹۵

با یک هنرمند – آلخو گونزالس ایناریتو

با یک هنرمند – آلخو گونزالس ایناریتو
آبان ۱۸, ۱۳۹۵

کم گوی

کم گوی آژانس ايران خبر :95/8/8 ازحکیمی پرسیدند که چرا استماع تو از نطق تو زیادت است؟ گفت: زیرا که مرا دو گوش داده اند.....
آبان ۱۳, ۱۳۹۵

کشف آثاری از دوران هخامنشی در کردستان عراق

کشف آثاری از دوران هخامنشی در کردستان عراق آژانس ايران خبر :95/8/10 کشف آثاری از دوران هخامنشی و ساسانی در کردستان عراق به گزارش هیات.....
آبان ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با سبک های موسیقی

آشنایی با سبک های موسیقی
آبان ۷, ۱۳۹۵

شنایی با انیمیشن کوتاه -هزارپا

شنایی با انیمیشن کوتاه -هزارپا
آبان ۴, ۱۳۹۵