فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر

موسی و چوپان (داستانک)

حضرت موسی در راهی چوپانی را دید که با خدا سخن می‌گفت. چوپان می‌گفت: ای خدای بزرگ تو کجا هستی, تا نوکرِ تو شوم, کفش‌هایت.....
اسفند ۴, ۱۳۹۵

ظرفیت انسانها (داستانک)

آژانس ايران خبر :95/11/4 مردی از دست روزگار سخت می نالید. پیش استادی رفت و برای رفع غم و رنج خود راهی خواست.استاد لیوان اب.....
بهمن ۴, ۱۳۹۵

آشنایی با آلما دویچر، نابغه موسیقی قرن۲۱

آشنایی با آلما دویچر، نابغه موسیقی قرن۲۱
دی ۲۶, ۱۳۹۵

آبرنگ – مجله فرهنگی هنری – برگرفته از برنامه جوانان، فردای ما

آبرنگ – مجله فرهنگی هنری – برگرفته از برنامه جوانان، فردای ما
دی ۲۳, ۱۳۹۵

« پیپر »آشنایی با انیمیشن کوتاه

« پیپر »آشنایی با انیمیشن کوتاه
دی ۲۱, ۱۳۹۵

« فانوس دریایی »آشنایی با انیمیشن کوتاه

« فانوس دریایی »آشنایی با انیمیشن کوتاه
دی ۱۵, ۱۳۹۵

نمای بسته – « شب پیش از کریسمس»آشنایی با فیلم کوتاه

نمای بسته – « شب پیش از کریسمس»آشنایی با فیلم کوتاه
دی ۱۲, ۱۳۹۵