خاطرات تکان دهنده مادرابراهیم پور از خاکسپاری پسرش و چند شهید دیگر

مزار شهیدان مجاهد خلق دهه 60 در خانه خانواده های هوادار در مازندران- مادر ابراهیم پور قتل عام۶۷-کلیپ خاطرات تکاندهنده مادر ابراهیم پور از خاکسپاری پسرش و شهیدان دیگر مازندران در دهه۶۰

این فیلم که توسط پدر و مادرها تهیه شده است  خاکسپاری مخیفیانه از شهیدان را به نمایش گذاشته است.

این کلیپ در نوزدهمین همیاری با سیمای آزادی پخش گردید

You may also like...