لحظه ها و حماسه ها

لحظه ها و حماسه ها

خاطرات زندانی سیاسی سعید ماسوری از زندان گوهردشت (قسمت سوم)

طی‌ چند روز تازه داشتم خودم را پیدا می کردم، می دانستم که چندان امانم نمی دهند و خیلی زود مجبورند اعدامم کنند... و بیشتر.....
دی ۲۹, ۱۳۹۳

نامه زندانی سیاسی سعید ماسوری از زندان گوهردشت کرج – قسمت اول

سعید ماسوری بیش از چهارده سال است در زندان زیر شکنجه و فشار با حکم حبس ابد محبوس است . درزیر قسمت اول از نامه.....
دی ۲۵, ۱۳۹۳

لذت زندگی و معنای انسان بودن، نامه ای از سعید ماسوری

برادر عزیز و دوست داشتنی ام، ازخیلی وقت ها پیش ، از من خواسته بودی که از زندان برایت بنویسم و از فضا و شرایط.....
دی ۲۴, ۱۳۹۳