لحظه ها و حماسه ها

لحظه ها و حماسه ها

خاطرات زندان سیاسی سعید ماسوری از زندان گوهردشت کرج (قسمت دوم)

… نمیدانم چقدر طول کشیده بود، شایدآنطور که مأموران اطلاعات می گفتند ۴۸ ساعت، شاید هم کمتر یا بیشتر… بهرحال وقتی بهوش آمدم دیدم روی.....
دی ۲۹, ۱۳۹۳

خاطرات زندانی سیاسی سعید ماسوری از زندان گوهردشت (قسمت سوم)

طی‌ چند روز تازه داشتم خودم را پیدا می کردم، می دانستم که چندان امانم نمی دهند و خیلی زود مجبورند اعدامم کنند... و بیشتر.....

نامه زندانی سیاسی سعید ماسوری از زندان گوهردشت کرج – قسمت اول

سعید ماسوری بیش از چهارده سال است در زندان زیر شکنجه و فشار با حکم حبس ابد محبوس است . درزیر قسمت اول از نامه.....
دی ۲۵, ۱۳۹۳

لذت زندگی و معنای انسان بودن، نامه ای از سعید ماسوری

برادر عزیز و دوست داشتنی ام، ازخیلی وقت ها پیش ، از من خواسته بودی که از زندان برایت بنویسم و از فضا و شرایط.....
دی ۲۴, ۱۳۹۳