لحظه ها و حماسه ها

لحظه ها و حماسه ها

خاطرات زندان – قسمت سیزدهم – رضا شمیرانی …. پس از آن قتل عام…

انفجار مهیب در تپه های اطراف اوین هفته دوم آبان ماه، یک روز غروب که هوا هنوز تاریک نشده بود، با حمید حسین زاده در.....
تیر ۶, ۱۳۹۵

خاطرات زندان- قسمت دوازدهم – رضا شمیرانی پس‌ازآن قتل‌عام…

به همین ترتیب ماه مهر را سپری کردیم و وارد آبان شدیم. در پی خبرگیری از بچه‌های گوهردشت بودیم. تعدادی از بچه‌ها بودند که برادر.....
خرداد ۲۷, ۱۳۹۵

خاطرات زندان – قسمت اول – رضا شمیرانی – اوین، یک سال قبل از قتل‌عام ۶۷

گزارش زندان به سازمان مجاهدین خلق ایران همواره از نگارش خاطرات زندان واهمه داشتم. نمی دانم به خاطر سهل انگاری بود یا فرار از یادآوری.....
خرداد ۱۶, ۱۳۹۵

سخنی با کوچه های شهر درگرامی‌داشت حماسه ۱۲ و ۱۹ اردیبهشت ـ ناصر خادمی

درگرامي‌داشت حماسة 12 و 19 ارديبهشت به‌دنبال خاطرات و در پي فهميدن جزئيات بيشتري از حقيقت و آنچه خودم جزئي از آن بودم، پا به‌خيابان.....
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۵

به‌یاد حماسه سازان ۱۲ و ۱۹ اردیبهشت سال۶۱ صابرسیداحمدی

اگرچه در آن روزهاي آتش و خون، كودكي چند ماهه بيش نبودم و چيزي در خاطرم نمانده است ولي وقايع و آنچه كه برخانواده‌هاي مجاهدين.....
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۵

آسیه رخشانی، زن شجاعی با رشادتی بیمانند

  آسيه كسي است كه صحنه شلیک قاتلش به خودش را در دوربين خود براي هميشه ثبت كرد سحرگاه خونين 19 فروردين سال 90 كه.....
فروردین ۲۲, ۱۳۹۵

پایداری و استقامت اشرافیان در فروردین۹۰

بعد از توفانی مهیب، آن زمان، دیگر، شب شبها بود. ماه، پنهان در پشت ابرهای تیره و تار… و زمین فرو رفته در سکوت و.....
فروردین ۱۹, ۱۳۹۵

با یاد حماسه ۱۹ فروردین: اسطوره پایداری اشرف

بعد از توفانی مهیب، آن زمان، دیگر، شب شبها بود. ماه، پنهان در پشت ابرهای تیره و تار… و زمین فرو رفته در سکوت و.....
فروردین ۱۷, ۱۳۹۵

بهشت من! نوشته‌ای از یک مجاهد مجروح اشرفی در ۱۹فروردین ۹۰

بهشت من! نوشته‌ای از یک مجاهد مجروح اشرفی در ۱۹فروردین ۹۰ این نوشته  متعلق به مجاهد مجروح اشرفی، احمد ناظم زمرّدی از شدیدترین مجروحان 19فروردین.....
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵