لحظه ها و حماسه ها

لحظه ها و حماسه ها

بهزاد، برادرم برفراز مسند خورشید – کاظم مصطفوی

بهزاد، برادرم برفراز مسند خورشید - کاظم مصطفوی (یادی از مجاهد شهید بهزاد میرشاهی) بدون این که قراردادی را امضا کرده باشیم برادری همدیگر را.....
آبان ۲۹, ۱۳۹۴

لیبرتی کانون آزادیخواهان ایران را دوباره خواهیم ساخت- م. فاتحی

لیبرتی لیبرتی کانون آزادیخواهان ایران را دوباره خواهیم ساخت- م. فاتحی  آلبانی- سایت ایران آزادفردا آلبانی- مجادهین- ایران آزاد فردا - اخبار موشکباران لیبرتی و ساکنان بی دفاع.....
آبان ۲۶, ۱۳۹۴

نامه زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد از زندان مخوف اوین به برادر مجاهدش حمیدرضا اکبری منفرد در رزمگاه لیبرتی

حمیدرضای عزیزم از اینجا تا زندگی بیرون و خبرهایش، فاصله یک هفته ای است. هر یک‌شنبه دریچه ای است به دنیای بیرون برای ما و.....
آبان ۲۲, ۱۳۹۴

دل نوشته‌ای بیاد فرمانده حمید دهقان- کیانوش ازمجاهدان رزمگاه لیبرتی

آشنایی آبان ۱۳۶۴ - وداع آبان ۱۳۹۴ چقدر جنگل خوسی ملت واسی خسته نبوسی  می جان جانانا تورا گوما  میرزا کوچک خان ا این ابیاتی از.....
آبان ۲۱, ۱۳۹۴

فرمانده عالیقدرم، مسعود، حاضر، حاضر- محمود نیشابوری

به آنچه تو گویی مطیع فرمانم قبول امر شما، منتی است بر جانم ********** آنکه نامش، راهش قرین افتخار و سر افرازیست آنکس که، کلامش،.....
آبان ۱۸, ۱۳۹۴

خاطرات زندان – قسمت هفتم – رضا شمیرانی دست اندر کاران قتل عام در زندان اوین

در زندان اوین آخوند مرتضوی در موضع رئیس زندان و حسین‌زاده در مقام مدیر زندان نقش فعالی بازی می کردند. مجتبی حلوایی عسکر به عنوان.....
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

شعار”مرگ بر دیکتاتور” و ”مرگ بر خامنه ای” توسط زندانی سیاسی علیرضا گلی پور

در بند هفت مخوف اوین بعداز شنیدن خبر حمله به لیبرتی از تلویزیون رژیم یکشب پس از حمله موشکی رژیم به رزمگاه لیبرتی، جمعه ٨.....
آبان ۱۱, ۱۳۹۴

همبستگی عزیز (مادر رضائیهای شهید ) با مادر شهید ستار بهشتی در سالگرد شهادت ستار

همبستگی عزیز (مادر رضائیهای شهید ) با مادر شهید ستار بهشتی در سالگرد شهادت ستار
آبان ۷, ۱۳۹۴

مصاحبه العربیه با زندانی سیاسی فرزاد مددزاده – قسمت اول

تلویزیون العربیه- ۱ آبان ۹۴ مجری:... در این مصاحبه ویژه در مورد اعدامهایی که در ایران متوقف نمی شود بلکه در سالهای اخیر با آمدن.....
آبان ۳, ۱۳۹۴

آزادی ایران‌زمین فرا خواهد رسید- سخنان فرزاد مددزاده در کنفرانس حقوق‌بشر

بنام خدا و به‌نام آزادی با درودهای فراوان به مهر تابان ایران، خواهر مریم و شیر همیشه بیدار مسعود و درودهای فراوان به اشرفیهای قهرمان در.....
مهر ۲۴, ۱۳۹۴