مقالات

مقالات

هذیان گویى اطلاعات آخوندى در مورد آلبانى

هذیان گویى اطلاعات آخوندى در مورد آلبانى هموطنان عزیز اسم من امیر است ومدتها در قرارگاه اشرف وکمپ لیبرتی بوده ام ومدت چند ماه است.....
اسفند ۱۳, ۱۳۹۳

بالاترین افتخار زندگیام همراهی با مجاهدین است

محمد محسنی از آلبانی امروز متوجه شدم که اسم این جانب محمد محسنی را در مقاله ای درسایت ایران اینترلینک که توسط مزدور خود فروخته.....
اسفند ۱۱, ۱۳۹۳

واقعیت مبارزه و سرنوشت عبرت انگیز مزدوران آخوندی

مجتبی علیقلی از آلبانی چند روز پیش از طریق یکی از دوستان مطلع شدم جیرهخواران وزارت اطلاعات در پاریس مطلبی را درسایت خود درج کردند.....

با امید به سرنگونی این رژیم سفاک وضد بشر- هادی شاه کرمی- آلبانی

چندی پیش مطلع شدم که مزدوران اجیر شده وزارت بدنام اطلاعات آخوندی حرفهای همیشگی خوشان را دوباره نشخوار کردهاند. درباره آمدن ما به آلبانی خواستم.....

معیار دوست و دشمن‏،پایبندی به مرز سرخ رژیم و همه عوامل آن است

مصطفی زارع- آلبانی اخیرا متوجه شدم که از قول من در بعضی از محافل مجازی مطالبی بر علیه سازمان مجاهدین خلق ایران نقل شده است.....
اسفند ۹, ۱۳۹۳

اراجیف سراپا جعل و دروغ در سایتهای وزارتی- سعید خوشنویس

سعید خوشنویس از آلبانی من سعید خوشنویس هستم که اخیرااز لیبرتی به آلبانی منتقل شدم. گواهی میدهم درمدتی که در سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران.....
اسفند ۱, ۱۳۹۳

اوج رحمت و شفقت ،عشق و محبت در تشکیلات سازمان مجاهدین- سعید خوشنویس از آلبانی

من سعید خوشنویس هستم که اخیرااز لیبرتی به آلبانی منتقل شدم. گواهی میدهم درمدتی که در سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران بودم، برای من سراسر.....

سوزش عوامل وزارت بدنام اطلاعات- آصف خسروپور از آلبانی

بعد از آمدن سری جدید مجاهدین از لیبرتی به آلبانی، سوزش شدید آخوندها و عوامل مزدورشان بشدت احساس میشود. عوامل وزارت اطلاعات، ضمن انتشار نام.....
بهمن ۱۷, ۱۳۹۳

پاسخی به مزدوران: دادگاه خلق در انتظار شما است

بهروز فلاحی از آلبانی من بهروز فلاحی هوادار سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران در آلبانی هستم. یکی از کسانی که در گذشته افتخار حضور در.....
بهمن ۱۵, ۱۳۹۳

شکلکهای بی محتوای همایون کهزادی مامور منفور وزارتی

اینجانب حمیدرضا صنوبری یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی هستم. اخیرا مطلبی از فردی به نام همایون کهزادی خواندم که در آن.....
بهمن ۱۳, ۱۳۹۳