مقالات

مقالات

شتر در خواب بیند پنبه دانه- آصف خسروپوربیات- آلبانی

دوستی به من گفت که انجمن نجاست رژیم اقدام به انتشار اسامی پناهندگان مستقر در آلبانی کرده و اسم من نیز تحت عنوان یکی از.....
خرداد ۱۵, ۱۳۹۳

شرافت انسان فروختى نیست حرف آخر را همین اول میزنم. شرافت ما فروختنى نیست والسلام

البته نیاز نیست به این رژیم بیشرافت و بی همه چیز و دروغهای وزارت اطلاعاتش جواب داد، ولى چون دیدم این وسط یک حقى پایمال.....
خرداد ۱۴, ۱۳۹۳