مقالات

مقالات

یاد قهرمان دلاور غلامرضا خسروی گرامی باد- عباس آموزگار- آلبانی

قهرمانی دیگر در سیاهچالهای رژیم ضد بشری جان خود را فدای آزادی مردم ایران کرد و خونش پاکش افشاگر جنایات آخوندهای حاکم بر کشورم شد.....
خرداد ۱۵, ۱۳۹۳

شتر در خواب بیند پنبه دانه- آصف خسروپوربیات- آلبانی

دوستی به من گفت که انجمن نجاست رژیم اقدام به انتشار اسامی پناهندگان مستقر در آلبانی کرده و اسم من نیز تحت عنوان یکی از.....

شرافت انسان فروختى نیست حرف آخر را همین اول میزنم. شرافت ما فروختنى نیست والسلام

البته نیاز نیست به این رژیم بیشرافت و بی همه چیز و دروغهای وزارت اطلاعاتش جواب داد، ولى چون دیدم این وسط یک حقى پایمال.....
خرداد ۱۴, ۱۳۹۳