مقالات

مقالات

نامه عبدالله مغنی از تیرانا

اخیراً فرد معلوم الحالی بنام سیامک نادری در یکی از سایت‌های وابسته به رژیم جنایتکار آخوندها با چاپ عکس‌هایی از من مدعی شده است که.....
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

حمید اسدیان: شمه ای از خروار- درباره خوکچه ای که به جهنم سلام گفت!

حمید اسدیان خائنان، مطرودان، درهم شکسته و، حقیر. با تاول زخم نهفته یهودا در روح، و غربیلهای برای آن کس که دشنة خونچکان را  با.....
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

ماسک مسخره خواهر بی‌قرار بر روی صورت مامور وزارتی: محسن مؤکدی

اخیراً مصاحبه‌ای در یک سایت وزارت نجاست آخوندی درج‌شده تحت این عنوان که خواهر من شکایت از این دارد که مجاهدین برادر مرا گمراه و مغزشویی کردند.....

حسین پویا: چرا می گوئیم خمینی دزد بزرگ رهبری انقلاب ۵۷ بود.

حسین پویا به سالگرد پیروزی انقلاب ضد سلطنتی ۵۷ رسیده ایم. حکومت سی و نه ساله آخوندهای جنایتکار مرتجع دارد با قیام مردم و حمایت.....
بهمن ۱۳, ۱۳۹۶

نظام ولایت “به کجا چنین شتابان”؟

در جریان قیام سراسری ایران تعادل‌قوا به سود مردم و به زیان  حکومت آخوندی چرخید،  و بیش‌از‌پیشپوشالی بودن هیمنه نظام آخوندی بارز شد. مهره‌های  رژیم از.....
بهمن ۱۱, ۱۳۹۶

با وجود یک ”اپوزیسیون قویٰ“ ”به سمت انقلاب می‌رویم“!

زلزله قیام ایران پس از زلزله‌ای که قیام ایران بر تار و پود نظام ولایت فقیه انداخت، و پس از آن که در این قیام.....
بهمن ۱۰, ۱۳۹۶

مهرداد هرسینی: نظام «کف بر دهان» آورده!

مهرداد هرسینی جامعه جوشان ایران از فردای قیام بهمن علیه کلیت نظام فاسد و غارتگر ولی‌فقیه شاهد این واقعیت است که از صدر تا ذیل.....

علت غیبت در داووس

 داووس   رژیم امسال در نشست سالانهٴ مجمع  جهانی اقتصاد در داووس شرکت نکرد؛ در حالی که سالهای گذشته برای شرکت در آن خیلی اشتیاق نشان.....
بهمن ۹, ۱۳۹۶

آوار بیکران رنج و درد بر بازماندگان زلزله کرمانشاه

زلرله کرمانشاه در سایه حاکمیت ولایت فقیه بعد از گذشت 75روز از زلزله کرمانشاه، نه تنها بسیاری از بازماندگان این مصیبت بزرگ هنوز خانه و سرپناهی ندارند.....
بهمن ۷, ۱۳۹۶

کشتی مطلا بر اقیانوس فقر توده‌ها!

  «سازنده کشتی مطلا می‌توانست پول خود را صرف عیاشی و گردشگری کند اما صرف قرآن کرده / اگر فقرا فقیر هستند، به‌خاطر قرآن نوشتن.....
بهمن ۵, ۱۳۹۶