مقالات

مقالات

افزایش سرسام‌آور نقدینگی، نمودی از ورشکستگی اقتصادی

سخن روز به اعتراف رسانه‌های حکومتی حجم نقدینگی کشور با رشد ۲۰درصدی در سال گذشته به ۱۶۷۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر حجم.....
آبان ۲۳, ۱۳۹۷

«فرصت‌سوزی اروپا» و »امید واهی» رژیم

سخن روز در حالی که رژیم و مشخصاً دولت روحانی تمام امید خود را در این مرحله به اروپا دوخته، اما به‌نظر می‌رسد اروپا بیش‌از‌پیش.....
آبان ۲۲, ۱۳۹۷

توفان خشم و نارضایتی در سراسر کشور

سخن روز این روزها اقشار مختلف و به‌جان آمده در سراسر میهن در حال اعتراض و اعتصابند. با آن‌که رژیم با انواع فشارها و تهدیدها.....
آبان ۲۱, ۱۳۹۷

تحریم‌ها، تشدید انزوا، واکنشهای رژیم

سخن روز همه خبرها حاکی از تشدید تحریمها و تشدید انزوای سیاسی رژیم در عرصه بین‌المللی است، اما در مقابل می‌بینیم رژیم هم مدعی است.....
آبان ۱۹, ۱۳۹۷

«عبوراز مرحله«چگونه؟

سخن روز در روزهای اخیر سردمداران رژیم تلاش و تقلای زیادی می‌کنند تا وانمود سازند اوضاع حکومتشان عادی است؛ اصلاً تحریمها همان‌طور که لاریجانی گفت،.....
آبان ۱۷, ۱۳۹۷

آغاز موج جدید تحریم‌ها و پیامدهای آن

سخن روز از روز دوشنبه ۱۴آبان ۹۷ شدیدترین تحریمهای تاریخ علیه رژیم آخوندی اجرایی شد. اما در این میان موضوع معافیت ۸کشور از تحریمهای نفتی.....
آبان ۱۶, ۱۳۹۷

«شرایط جنگی»! کدام جنگ؟ کدام دشمن؟

سخن روز این روزها رویارویی و کشمکش باندی در درون رژیم، بارزتر از هر زمان دیگر به چشم می‌خورد. پدیده‌یی که حکایت از باقی ماندن.....
آبان ۱۵, ۱۳۹۷

معنی و پیام رسوایی جدید‌تروریستی رژیم در دانمارک

سخن روز واکنشها و موضعگیریهای بین‌المللی در قبال حماقت تروریستی رژیم در دانمارک به‌شدت تند بود. تقریباً مضمون همه موضع‌گیریها محکوم کردن رژیم و حمایت.....
آبان ۱۲, ۱۳۹۷

یک ضربه کاری دیگر، این بار از دانمارک

سخن روز ظاهراً در تاریخ ۲۱اکتبر ۲۰۱۸ یک تروریست مزدور رژیم در دانمارک دستگیر شده، اما دستگیری او بعد از ۱۰روز، یعنی روز سه‌شنبه ۸آبان.....
آبان ۱۰, ۱۳۹۷

نوش‌داروی پرهزینه اربعین

سخن روز این روزها رژیم تبلیغات و تدارکی برای نمایش به‌اصطلاح راه‌پیمایی اربعین راه انداخته که تنها با جنگ ضدمیهنی قابل مقایسه است؛ اما چرا؟.....
آبان ۹, ۱۳۹۷