مقالات

مقالات

چهلم سپاه (ره)!

پیشاپیش گفته شود که باند زخم‌خورده جنایتکار و غارتگر پاسداران هنوز نمرده و این عنوان (چهلم سپاه) صرفاً بیان روزشمار لیست‌گذاری شدن این دار و.....
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

سفره‌های خالی مردم!

در شرایطی که در اثر چپاول و غارت سیستماتیک در حاکمیت آخوندی مردم روزبه‌روز فقیرتر شده و هرماه نیز عده بیشتری به زیرخط فقر کشیده.....

قبل و بعد یک سه‌شنبه عجیب! شبحی ترسناک سراپای رژیم را فرا گرفته!

شبحی ترسناک سراپای رژیم را فرا گرفته! وحشت از سر و روی کلمات آخوندها می‌بارد. بیدار هم که می‌شوند با شنیدن صدای اعتراض و شعارهای.....

سهیلا دشتی:‌ دو کلمه و شاید هم بیشتر

مردم ایران بعد از ۴ دهه درد و رنج و بعد از بارها قیامهای بی سرانجام که به از دست دادن جان جوانهائی بی نظیر.....
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸

پرویز خزایی: ممجواد ظریف- دلال پشت شهرداری و نرخ مبادله گروگان با تروریست

در تاریخ دیپلماسی یک نوبر دیگر رسید. در اغلب مواقع از قدیم و جدید هنگام مذاکره لا اقل قانون بازی دیپلماسی اجرا میشد. حتی چنگیز.....
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸

پاسداران ترور در خدمت دیکتاتور- ۶

برگرفته از سایت مجاهد در شماره‌های پیشین به نقش سپاه پاسداران در ترورهای خارج از کشور اشاره کردیم. ترورهایی که جنبه گروهی داشت و با.....
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۸

عمه‌جان وزارتی! – از احسان اقبال

روزی عمویم عارف اقبال من را که تازه ۴ساله شده بودم، برای موتورسواری ترک موتور خودش به بیرون برد. این تنها خاطره‌ای بود که از.....
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸

افشاگری نرگس غفاری در مورد توطئه اطلاعات آخوندی در پوشش تماس خانوادگی برای همکاری با اطلاعات سپاه پاسداران

سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی ما را زسر بریده می‌ترسانی ما گر زسر بریده می‌ترسیدیم در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم صبح دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸،.....

پاسداران ترور در خدمت دیکتاتور-۵

برگرفته از سایت مجاهد یادآوری: در شماره‌های پیشین به نقش رژیم آخوندی در انفجار مرگبار مرکز خیریه آمیا در آرژانتین اشاره کردیم و گفتیم که دولت وقت.....
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸

الهه عظیم فر: به یاد شهید بزرگ حقوق بشر

برگرفته از سایت همبستگی هر سال در روز ۲۴ آوریل احساسی متناقض به آدمی دست میدهد. از یکسو احساس فقدان شخصیتی که جایش بسادگی قابل.....
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸