مقالات

مقالات

گیجی و بلاهت توأمان وزارت اطلاعات آخوندها در اثر قیام مردم

  http://www.iran-efshagari.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%AF%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85/
دی ۱۹, ۱۳۹۶

پروژه‌های نرم امنیتی بر ضدقیام

دانشگاه تهران برای رژیم آخوندی که ظرفیت تاریخی زیست درجهان معاصر را ندارد و تنها با تاکتیک «سرزمین‌های سوخته» تاکنون خود را بر قدرت نگه‌داشته.....

عقب‌نشینی زبونانه و ترفند ریختن آب بر آتش قیام ایران!

قیام سراسری مردم ایران رژیم آخوندی در وحشت از خشم و خروش مردم و شعله‌ور شدن آتش بیشتر قیام، از گران کردن نان و حاملهای.....
دی ۱۸, ۱۳۹۶

خودفروختگان به وزارت بدنام را عاقبتی جز ننگ و روسیاهی نیست

اینجانب علی تولمی مقدم، در رابطه با ترهاتی که یک سایت معلوم‌الحال وزارتی با چاپ عکس من و سوءاستفاده از پروسه من می‌خواهد در شرایطی.....
دی ۱۶, ۱۳۹۶

آه و ناله پاسداران سیاسی رژیم از فراگیرشدن قیام

در شرایطی که بلندگوهای رژیم خودشان را خفه کرده و در همه‌جا جار میزنند، آهای مردم! چه نشسته‌اید، در شرایطی که اسلام عزیز همه گونه.....

قیام ایران شتابان و شگفت انگیز با حکومتی سردرگم متشتت و مبهوت

قیام ایران شتابان و ناگهانی با حکومتی سردرگم متشتت و مبهوت قیام ایران شتابان و ناگهانی با حکومتی سردرگم متشتت و مبهوت درست ۶روز از قیام.....
دی ۱۴, ۱۳۹۶

واشینگتن تایمز: قیام سراسری ایران، می‌تواند به خارج شدن کنترل اوضاع از دست رژیم بیانجامد

واشینگتن تایمز واشینگتن تایمز روز چهارشنبه 13دی طی مقاله‌یی درباره قیام مردم ایران نوشت ”موج اعتراضات در سراسر ایران، به‌طور فاحشی متفاوت از آخرین قیام.....
دی ۱۳, ۱۳۹۶

رحمان کریمی:‌ وجوه متمایز دو قیام خلق به جان آمده ایران

رحمان کریمی ابتدا، قیام پرخروش، مهاجم و سراسری مردم ایران را به رهبران پاکباز مقاومت شکوهمند ایران مسعود و مریم قهرمان، به اشرفیان دلاور و اشرف نشانان،.....
دی ۱۲, ۱۳۹۶

نکیسا بامداد – آتش جواب آتش

ظلم و سرکوب، فقر و گرانی و فحشا و اعتیاد کاسه صبر مردم ایران را لبریز و آنان را سرازیر خیابان ها کرده است. رادیکالیسم.....

پیام زندانی سیاسی سهیل عربی از شکنجه‌گاه اوین به قیام کنندگان

زندانی سیاسی سهیل عربی زندانی سیاسی سهیل عربی طی پیامی به قیام‌کنندگان از شکنجه‌گاه اوین گفت: فریاد شویم تا باران وگرنه مرداران!  شاید گمان کنید.....
دی ۱۱, ۱۳۹۶