تظاهرات واشنگتن، کهکشانی رخشان در شب ایران

تظاهرات بزرگ ایرانیان در بروکسل و واشنگتن که نمادی از قدرت آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت و مجاهدین را عرضه نمود، خبرها و گزارشات بسیاری را به خود اختصاص داد. به‌طوری که ظرف چند روز «طنین قیام مردم ایران برای آزادی» در بیش از ۱۶۰۰رسانه و سایتهای خبری در آمریکا و اروپا و کشورهای عربی منعکس گردید.

به گواه بسیاری از ناظران و سخنرانان این فستیوال بزرگ سیاسی، مقاومت ایران به‌علت قدرت سازماندهی، برنامهٔ مدون برای ایران آزاد فردا و به‌علت فداکاری و ریسک‌پذیری در مسیر آزادی بهترین جایگزین و آلترناتیو فاشیسم دینی حاکم بر ایران هستند.

قسمتی از سخنرانی بیل ریچاردسون وزیر سابق انرژی آمریکا: « یک نظام جدید برای ایران ضروری است و آن شما هستید یعنی سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت. چرا؟ اول به‌خاطر این‌که شما قوی هستید و قدرت سازماندهی دارید. دوم به‌خاطر این‌که شما خانم رجوی را دارید و برنامه‌ ایشان را. سوم برای این‌که یک طرح برای حال و آینده ایران دارید. یک دلیل دیگر این‌که حاضرید خطر بپذیرید به‌خاطر آزادی ایران. شما شناخته شدگی جهانی دارید. شما در سمت درست تاریخ هستید»

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *