زندانی سیاسی ارژنگ داودی. دوم فروردین

Untitled2-زندانی سیاسی ارژنگ داودی. 222

مقاومت ملی در برابر اقتصاد مقاومتی؛نمایشنامه اقتصادی با شرکت هاری پاتردر آمفی تاتر خامنه ای

هم میهنان
اینکه دولتها بایستی در کنار عایدات حاصله از منابع ملی همراه با بهره مندی از یک نظام مالیاتی کارآمد، اقتصاد کشور را اداره و شکاف طبقاتی را مهار کنند و یا اینکه زیر بنای توسعه اقتصادی پایداردر تمام جوامع بشری کار، تولید و مدیریت کارآمده است را حتی چوپانهای عصر اینترنت هم بسادگی درک میکنند وبسیار خوب میدانند که ادعای مضحک خامنه ای و شرکاء تحت عنوان ”اقتصاد مقاومتی” نیز همانند دوعبارت متشکله از کلمات متناقضی چون «جمهوری اسلامی» و یا «مردم سالاری دینی» نه تنها الگوی عینی و تجربی ندارد واصولا هم نمیتواند داشته باشد بلکه در وضعیت کنونی کشور ، صرف کاربرد چنین عبارت مغلطه آمیزی به هزیان های بر آمده از اذهان مشتی معتاد خمار میماند و بس؟!
در دنیای امروز در صورتی میتوان به بهبود متناسب اوضاع اقتصادی، تامین شایسته معیشت مردم و بهره مندی همگانی از کیفیات برتر زندگی امیدوار بودکه کلیت مجموعه ساختارهای سیاسی- حقوقی جامعه بگونه ای تنظیم شده باشد که علاوه بر قابلیت کاربرد پذیری درسطوح محلی تا ملی با شرایط جاری بر روابط حاکم بر جامعه بین الملل و نیز با فرایند جهانی شدن، هم روند و هم راستا باشد. در کشور ما بویژه این مهم مستلزم آن است که سرکردگان آشفته بازار حاکم بر ایران بالاخره به این درک ساده برسند که همخوانی ساختارهای پوسیده فقهی- سیاسی رژیم و ذهنیت بازیگران مرتجع و مالیخولیانی آن که بدوران پیشا ملوک الطوایفی تعلق خاطر نا گسستنی دارند، اصولا با نرمهای اقصادی و فرهنگی قرن باشکوه بیست و یکم کمترین سازگاری یا سنخیتی ندارد.
لذا طرح مجهول اقتصاد مقاومتی، شاید تنها به عنوان قصه ای شنیدنی تر از حکایت آلیس در سرزمین عجایب برای تقویت قوه تخیل بچه ها ؟! مفید به فایده آید و لاغیر.
اینک نیز نه تنها ایرانیان در داخل و خارج ازکشور بلکه جهانیان هم به وضوح دریافته اندکه برای بهبود پریشان حالی اجتماعی و نابسامانی اقتصادی در کشور ما دیگر حتی بنیادی ترین شکل تغیرات از نوع موارد مورد ادعای بخشی از باند مافیایی حاکم که در دو دهه گذشته موسوم به جناح اصلاح طلب نیز نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروزو فردای جامعه ایرانی باشد. پس به ناگزیر تنها راه گریزناپذیر برای رسیدن به حاکمیت دموکراتیک مردمانی قانونمند بر سرنوشت خویش به منظور ایجاد شرایط ضروری برای جبران عقب ماندگی ها، همانا دست یازی به یک انقلاب متهورانه دیگر برای انتقال از رژیم سیاسی منسوخ و مستبد فقیه به دموکراسی قرن بیست و یکم به قصد تغییر ماهیت ساختارهای حقوقی- مدنی کشور و ایجاد تحولات نوین برای شکل دادن به زیر ساختهای دموکراتیک و بکارگیری شیوه های علمی مدیریت در دنیای کوچک شده عصر ارتباطات است.
شکاف بین تغییرات واقعی و عظیم در دنیای مدرن با رکود مزمن در عرصه سیاست و اقتصاد در رژیم جعلی فقیه چنان شالوده های ساختار ناموزون آنرا ضعیف کرده که علیرغم حضور سر نیزه و وفور سرکوب ، موج حیرت آوری از تغییر خواهی در سراسر کشور براه افتاده است. موجی که به طرزی تمام قد با تمدن جدیدی که در جهان شکل گرفته سر سازگاری تام دارد.
اینک در آستانه خیزش همگانی ، هرکس نسبت به خصلت انقلابی نهفته درتغییرخواهی امروزین ایرانیان بی تفاوت بماند یا آنرا انکار نماید بدون تردید در توهم مضاعف به سر می برد زیرا نه خصلتهای ارتجاعی سر دمداران فقیه را دریافته و نه روند رو به جلوی پروسه تاریخی فرایند جهانی شدن را درک کرده است.
هم میهنان
آینده ای آزاد و آباد برای ایران و ایرانی امکان پذیر است. دیگر به هیچ وجه نمیتوان معضلات و بحرانهای کشور را به کمک چهارچوب پوسیده رژیم فقیه و با شرکت بازیگرانی که در ۳۷ سال گذشته جز ناکامی و شکست چیز دیگری به بار نیاورده اند، حل فصل کرد.
مدیریت یک نظام سیاسی در دنیای پیچیده امروز نیاز به شکل های جدیدی از رهبری همراه با بهره گیری از نظم و انتظام بسیار بالایی دارد که ثابت شده از عهده مرتجعین حاکم خارج است، لذا نباید بیش از این هزینه کوته بینی و حقیر اندیشی راهزنان انقلاب ۵۷ را یک ملت ۸۰ میلیونی در کشوری سر شار از منابع انسانی و غیر انسانی بپردازد
زنده باد ایرانی پاینده ایران پیش به سوی انقلاب سوم یعنی انقلاب دمومکراتیک ایرانیان
زندانی سیاسی ارژنگ داودی. دوم فروردین

برگرفته از سایت آفتابکاران  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *