زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی از تمدید ماموریت احمد شهید دفاع می کند

ahmad-Shaheedهموطنان عزیز
همان طور که مطلع هستید رژیم جنایتکارحاکم برایران پس از بقدرت رسیدن بدلیل نقض مستمر اصول پایه ای حقوق بشر ، به شکل گسترده ای از سوی سازمان ها و نهاد های حقوق بشری و در راس آنها سازمان عفو بین الملل طی سالیان متمادی محکوم گردیده است.
اینک در مرحله پسا فرجام ، مماشاتگران و غارتگران جهانی که سودای حراج بیت المال ملت به خاک و خون نشسته ایران ؛ آنان را مجددا به تکاپو انداخته است در راستای دلجوئی از رژیم آخوندی قصد دارند با اتمام ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ، مهره‌ ای بدون قدرت و خنثی را جایگزین کنند تا براحتی بتوانند حقوق حقوق بشر را در زیر پای آخوندها سر ببرند . این در حالیست که از زمان به قدرت رسیدن رئیس جمهور فعلی رژیم ایران ، حسن روحانی ، ۲۲۰۰ نفر اعدام گردیده اند ،بطوریکه درشرایط فعلی متاسفانه رژیم ایران بالاترین رتبه سرانه اعدام در جهان را به نام خود ثبت نموده است.
محکومیت اعدام نوجوانان زیر سن قانونی ،افزایش یافته است ، تا جائیکه در سال گذشته ۶۰ اعدام در ملا عام صورت پذیرفته است. مجازات ها نه تنها افراد مخالف را دربرمیگرد بلکه عمدتا شامل خانواده آنان نیزمیگردد.
درماه مارس ۲۰۱۶ دوره مسئولیت آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمال ملل دررابطه با وضعیت حقوق بشردرایران درحال پایان یافتن است .
هرچند در خلال دوره ۴ ساله آقای احمد شهید ؛ نقض حقوق بشر توسط رژیم آخوندی حاکم برایران ،همچنان ادامه داشته ولی با تلاش وپیگیری و فشارهای گزارشگر ویژه بر رژیم ،تا حد زیادی، ازجنایات آنان مبنی بر سرکوب بیشتر جلوگیری نموده است .
این موضوع نیز شایان توجه است که آقای احمد شهید به دلیل مواضع اصولی و سازش ناپذیری بر سر آن همواره مورد غضب سردمداران حکومت ایران بوده و هیچگاه اجازه بازدید از زندانهای ایران به او داده نشده است .
اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی ، متشکل از زندانیان سیاسی سابق که هر کدام شاهد و قربانی شکنجه های اعمال شده توسط رژیم ضد بشری آخوندی می باشند ، ضمن ابراز نگرانی عمیق خود در رابطه با نقض وحشیانه حقوق بشر توسط رژیم ایران از ابقای آقای احمد شهید در این موضع مسئولیت حمایت کرده و از همه نهادهای حقوق بشری می‌خواهد تا با ارسال نامه به سازمان ملل از ادامه ماموریت ایشان حمایت کنند .
اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی
۱ مارس ۲۰۱۶ – ۱۱ اسفند ۱۳۹۴
منبع اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی

اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی


————————-
توضیحات :
درخواست اتحاد زندانیان سیاسی به زبان انگلیسی مبنی برحمایت مجدد احمد شهید گزارشگرویژه وضعیت حقوق بشر درایران برای نماینده دائمی بریتانیا درسازمان ملل و نماینده ویژه نخست وزیر بریتانیا در امور نقض حقوق بشر بریتانیا نیز ارسال گردیده است

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *