نامه عبدالله مغنی از تیرانا

لوگو نامه عبدالله مغنی

اخیراً فرد معلوم الحالی بنام سیامک نادری در یکی از سایت‌های وابسته به رژیم جنایتکار آخوندها با چاپ عکس‌هایی از من مدعی شده است که این جانب عبدالله مغنی در سال ۱۳۷۳ در قرارگاه اشرف سازمان مجاهدین خلق ایران تحت بازداشت و بازجویی بودم این یک سناریو ساخته شده از طرف وزارت اطلاعات آخوندهای حاکم بر ایران می‌باشد من ضمن رد و  محکوم کردن این گونه دروغ بافی ها از طرف این فرد مرموز  و پادوی گشتاپوی آخوندها از مقامات دولت آلمان خواهان پی گیری قضایی بر علیه سیامک نادری در رابطه با این اتهام دروغین و استفاده غیرقانونی از نام و عکس‌های  من هستم

مرگ بر اصل ولایت فقیه

تیرانا . عبدالله مغنی

نامه عبدالله مغنی

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *