بالاترین افتخار زندگیام همراهی با مجاهدین است

انجمن یاران شیطان- آلبانی

محمد محسنی از آلبانی

امروز متوجه شدم که اسم این جانب محمد محسنی را در مقاله ای درسایت ایران اینترلینک که توسط مزدور خود فروخته مسعود شیطان بنده کنترل میشود، آورده اند. برای آگاهی هموطنان آزاده و هواداران سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران، ذکر چند نکته را ضروری میدانم

اولا – من همواره با مجاهدین بوده، هستم و خواهم بود و تنها آرزویم سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی و محاکمه و مجازات مزدوران کثیفی مانند همایون کهزادی و شیطان بنده و دیگر عوامل رژیم پلید آخوندی است.من طی نزدیک به ۳۵ سالی که با مجاهدین بودم، جز نیکی، خوبی، پاکی، عشق و محبت چیزی ندیدم. کسانی که گناهی ندارند جز اینکه سالیان بی وقفه با رژیم ضدبشری آخوندی به مبارزه برخواستهاند واز همه چیزشان گذشتند. بنابراین بودن با مجاهدین همیشه برایم جزو بالاترین افتخارات زندگیام میباشد.

ثانیا – من با دشمنان خدا و خلق و مردم و مقاومت ایران، یعنی رژیم جنایتکار آخوندی مرزبندی قاطع دارم و هرگز اجازه نمیدهم که مزدوران و کاسه لیسان آخوندها، نام مرا به ننگ رژیم آنهم در سایتهای کثیف خود آلوده کنند. از این طریق با صدای بلند اعلام میکنمکه تا به ابد و تا آخرین قطره خونم دست از مجاهدین و مقاومت مشروع مردم ایران نخواهم کشید

ثالثا – میخواهم بگویم مزدورانی که اسم بی مسمای انجمن یاران ایران را بر خود گذاشته اند، در واقع مزدوران شیطان هستند،افراد بسیار کثیفی که میخواهند ننگ رژیم را پاک کرده و دست خونین آخوندها و قاتلین جوانان و مجاهدین را بشویند، تا وزارت اطلاعات تکه استخوانی برایشان پرتاب کند. این ننگ تا ابد بر پیشانی همه عوامل رژیم، خواهد ماند تا روزی که در پیشگاه مردم ایران مورد مواخذه قرار گیرند.

درآخر میخواهم بگویم که تنها آرزوی من این است که تشکیلات پاک و مطهر مجاهدین هر روز استوارتر ومحکمتر از قبل باشد، چرا که مجاهدین تنها نیروی سازمان یافته ای است که توان مبارزه با رژیم جنایتکار آخوندی و تحقق سرنگونی این رژیم ضد بشری را دارد

محمد محسنی – تیرانا – آلبانی

اسفند۹۳

لوگو مقالات سایت ایران آزادفردا

You may also like...