دفینه پنهان ، در تاریخ ایران! – میثم ناهید فصل چهارم: اسب کبود!

۷۶۶۷d72722ac0388a97387f5ec6668bd_S

آفتاب گرمای خود را در شهریور به جا گذاشته و نیزه های سوزان

خود را، با لطافت هوای مهرماه در هم می آمیختت، صدای شیهه اسبان رم کرده که وحشت زده از چکاچک نبرد، به این سو وآن سو می دویدند، به گوش می رسید

برای دریافت مطلب به صورت سند پی دی اف اینجا را کلیک کنید

You may also like...