فراتر از فاجعه در نظام پلیدیان زمان- محمود نیشابوری-

r21در کدامین نقطه این کره ارض هستیم

اشتباه نکرده اید!

اینجا، ایران خمینی گزیده و آخوند های پست و جانیست

نگاه کنید، در شمال تهران هستید

IMG17321036

آسمانخراشها و قصر های مجلل را ببینید، قصر های داستان های قدیمی در مقابل اینها رنگ می بازند

اما، اینها، از آن من و تو و او نیست

اینها از آقا و آقازاده های دزد سرگردنه است از خامنه ای و رفسنجانی و اهل بیتشان و دیگر سرگزمه های رژیم، همه دزد و چپاولگرند.

گول نخورید! بردن آقازاده ها به زندان! برای شکنجه و اعتراف گیری نیست، بلکه برای تن پروری بیشتر و اینکه بهتر و بیشتر دزدی کنند.

مگه ندیدید، رفسنجانی چطور از خدمات ! آقازاده دم می زد

اینجا، در شمال تهران سرکوب و بگیر و ببند را نمی بینی، یا کمتر

با من بیا،

اینجا جنوب تهران است،

شهری دود گرفته و غمین در میان شهرها

جولان پاسدار و بسیجی و هزار گشت، موتور سواران، گشت دختران معاویه و…

فقربهم ریختن بساط دستفروشان

فریاد کودکان گلفروش که دنبال مشتری هستند و بسیجی هایی که برای متفرق کردن آنها آمده اند،

یک چیز را نشان می دهد: ضعیف کشی و سرکوب و اختناق

کمی آنورتر شلاق زدن در ملاء عام

سمت چپ، بساط دار و اعدام خیابانی

چند متر آن طرفتز جوان گرسنه ای که از فرط ضعیفی روی زمین افتاده است

در خیابان بغلی تظاهرات کارگران، معلمین برای حقوقشان که پرداخت نشده است.

کارتن خوابها، معتادین، دختران فراری، بیکاران هم اینجایند

،یعنی جای دیگری ندارند.

از کوچه ها که گذر کنی تابلو های رنگارنگ را می بینی، مغازه و بنگاه! فروش و خرید کلیه و…

کلیه فروشیتعجب نکنید، اینجا بازار اجناس اسقاطی نیست

اینجا بازار خرید و فروش اعضای بدن انسان است.

بنگاه، مغازه! و… دفتر و کارمند! و دکتر! و همه چیز دارند برای کلیه انسانها چشم دوخته اند

احتمالاً خجالت می کشند داد بزنند: آهای بهترین کلیه و… داریم، بشتابید!

اما، این روزها انسانهایی هستند که دنبال شکار اطفال بدنیا نیامده هستند

و در کمینگاه تاریخ! در سر هر کوی و برزنی سرک می کشند که با چند اسکناس، کارتن خوابی، فرزند بدنیا نیامده اش را پیش فروش کند!

بلی، کودکانی که دیگران! بزرگ کنند برای کار های نا مشروع، اعتیاد و فحشا و…

بلی، این است فاجعه در تاریخ بشریت

۲۰۱۵۰۷۲۶۱۱۰۱۱۳-۲

تا این نابخردان،آخوندهای شرزه و بی شرف در قدرت هستند از این قبیل فاجعه ها تکرار و تکرار می شود

رژیم باید سرنگون شود، بایستی به یگانه آلترناتیر رژیم، در همه زمینه ها مجاهدین کمک رسانی کرد، تا این جرثومه فساد سرنگون شود

آنگاه دیگر این صحنه های دلخراش برای همیشه از ایران زمین رخت می بندد.

محمود نیشابوری

شهریور۹۴

You may also like...