پیام کهکشان، تنها پاسخ بحران کنونی: سرنگونی خلیفه بنیادگرا

ویلپنت پاریس2015

در مورد محتوای بسیار غنی صحبتهای سخنرانان و پیام های پیام دهندگان گردهمایی ویلپنت پاریس ۲۳خرداد۹۳ نیازی به فکر کردن نیست. پیام ها و صحبت هایی که خود از عجایب است.

حتی توجه به تعداد شرکت کنندگان، شرکت یا پیام برجسته ترین شخصیتها و نمایندگان، که سکاندار سیاست آمریکا هستند نیز عامل تعیین کننده ای در فهم پیام اصلی ساتع شده از این گردهمایی نیست.

شخصیتهای تأثیرگذاری همچون سناتور جان مک کین، روهرا باکر، رابرت منندز، قاضی تدپو، رؤسای قبلی کنگره و کاندیداهای ریاست جمهوری و… .

نکته قابل تأمل اما، حمایت بی شکاف از سخنرانی خانم مریم رجوی است که تیزترین و روشن ترین سخنان را در زمینه های مختلف سیاسی و نظامی بیان کردند و نقشه مسیر در رابطه با رژیم آخوندی را به واضح ترین صورت ترسیم نمودند. نقشه مسیری که تنها جواب دردهای جهان معاصر است. دردهایی همچون گسترش بنیادگرایی، تروریسم، اتمی، سوریه، عراق، ایران، یمن، خاورمیانه،‌ سیل عظیم پناهندگان و…

نقطه مشترک همه پیامها و حمایتها نمایاندن نوک کوه سرنگونی و هدف قرار دادن آن با افشای سیاستهای اتمی و صدور و گسترش جنگ و تروریسم و بنیادگرایی و …. خلیفه ارتجاع بود.

باید به خانم مریم رجوی درود فرستاد، چرا که با رهبری داهیانه و مسؤلانه خود، با شعار می توان و باید و ماکزیمم فدا و صداقت و مایه گذاری و تلاش، مقاومت را به اوج برده و استراتژی و خط مقابله با خلیفه ارتجاع و بنیادگرایی را ترسیم کرده است.

شایسته است که به یک نمونه از سخنرانیها توجه شود:

«سوزانا نکی از اسلواکی- از آرمان شما حمایت می‌کنم آرزوی آزادی برایتان دارم.

خانم رجوی،

ایمان شما به یک تغییر دموکراتیک این تغییر را محقق خواهد کرد.

هیچ قدرتی بالاتر از امید و آرزو برای تغییر نیست.

شما اثبات کرده‌اید با اعدام و شکنجه نمی‌توان جلوی اراده شما را گرفت…»

خوب است بار دیگر سخنرانی خانم مریم رجوی و بقیه سخنرانان ویلپنت پاریس را از این منظر مورد توجه قرار دهیم.

م. شریفی

logo- IRANAZADFARDA (1)iranazadfarda

 

You may also like...