بر کودکان میهن ما چه می‌گذرد؟!- محمود نیشابوری

بر کودکان میهنم چه رفته استبر کودکان میهن ما چه می‌گذرد؟!- محمود نیشابوری

در جامعه خمینی‌زده که قانون جنگل و بربریت در آن حکمفرماست, معیارهای ارزشگذاری را افرادی تعیین می‌کنند, که در وحشیگری, ظلم و قساوت بر مردم هیج حد و مرزی نمی‌شناسند. به‌راستی در قاموس ایدئولوژی متحجّر و ارتجاعی آخوندی, انسان, چگونه تفسیر می‌شود؟ جوهره وجودی انسان چیست؟

در نظرگاه آخوندهای ضدفرهنگ, انسان موجودی است گناهکار, بدون اراده و اختیار, که تابع شرایط موجود, یعنی شرایط تحمیل شده از جانب آخوندهای پست و فرومایه هستند, بدون داشتن نقشی در تغییر و اجبارات ضدانسانی موجود.

شرایطی که بر کودکان میهن ما تحمیل شده, تا حدی در ردیف ستمی است که زنان جامعه ما به آن گرفتارند. متأسفانه وضعیت مصیبت باری که بر روح, جسم و زندگی کودکان میهنمان چون بختکی سنگینی می‌کند, نه تنها به فراموشی سپرده شده است, بلکه چشم‌انداز روشنی هم تا این رژیم ضد انسانی هست, وجود ندارد و روز‌به‌روز بر ابعاد فاجعه افزوده می‌شود.

کودکان زجر کشیده ایران

مگر کودکان حقوقی دارند!؟

در ایران, وضعیت کودکان فاجعه‌بار است. بسیاری از آنان قربانی اختلافات خانوادگی, ازدواج و کار اجباری, اعتیاد و فقر, فحشا و… می‌گردند.

زندگی بسیاری از کودکان در حکومت ضد انسانی آخوندی بیش از هر چیز به کابوس شباهت دارد(براساس نشریه جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی خلقها «مراپ» در اوت, سپتامبر۲۰۰۵).

«ابتدایی ترین حقوق ایرانیان, اعم از بزرگسالان یا کودکان به‌طور سیستماتیک در دیکتاتوری مذهبی که بیش از ۲۵‌سال است, بر ایران حکومت می‌کند, پایمال می‌شود. ایران در سال‌۱۹۹۳ به‌کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک پیوست. با این شرط که ”مفاد کنوانسیون حاضر قابل اجراست مشروط بر آن که با حقوق اسلامی و قوانین داخلی مغایرت نداشته باشد”.

تحفیظ مزبور با کنوانسیون در تضاد آشکار است, چرا که کنوانسیون تصریح می‌کند: ”هیج گونه تحفیظ که با موضوع و هدف کنوانسیون حاضر مغایرت داشته باشد مجاز نخواهد بود”.

کودکان قربانیان بهره‌کشی و استثمار

کودکان زجر کشیده ایران بنا به گزارش یونیسف: وضعیت اقتصادی مردم ایران فاجعه‌بار و کودکان نخستین قربانیان این وضع هستند. برخی خانواده‌ها کودکان خود را می‌فروشند, سوء‌تغذیه و فقدان بهداشت و مراقبتهای پزشکی بیداد می‌کند. شمار کودکانی که می‌توانند به کودکستان بروند از ۱۵‌درصد کمتر است.

هزاران کودک خیابانی و فراری هستند که در اطراف ایستگاههای قطار, اتوبوسهای شهرهای بزرگ پرسه می‌زنند. سرکردگان رژیم از حضور روزافزون دختر بچگان۱۰, ۱۲ساله در بین کودکان خیابانی سخن می‌گویند. کودکان مزبور که با انواع مخاطرات روبه‌رو هستند, طعمه شکارچیان کودک و قاچاقچیان مواد مخدر و … محسوب می شوند.

کودک آزاری

کودکان زجر کشیده ایران زیر فشار خردکننده مشکلات اقتصادی و معیشتی, کمبود‌ها, بیکاری و نداری از یکطرف و سرکوب وحشیانه از طرف دیگر, که بر گُرده مردم محروم ایران سنگینی می‌کند, فجایع اجتماعی در ابعاد وسیع و به اشکال مختلف در حاکمیت قرون‌وسطایی آخوندی نمایان می‌شود که هرکدام از آنها مصیبتهای جانسوز و غم‌انگیزی دارد. کودک‌آزاری مقوله هولناکی است که بعضی از خانواده‌ها روی کودکان خود اعمال می‌کنند. فشار زندگی باعث به‌وجود آوردن استرس, عصبانیتهای مستمر و بیماریهای روانی و روحی می‌شود. طبق گفته‌های سر دمداران رژیم: «بیش از ۱۰میلیون بیمار روحی و روانی در ایران وجود دارد».

روزنامه آفتاب یزد رژیم

«در هر دو روز یک کودک آزاری حاد, ۱۸۰مورد کودک آزاری حاد در سال گذشته وجود داشته است».

پدر و مادری که کودک خود را شکنجه می‌کنند یا او را به قتل می‌رسانند یا می فروشند, به چه می‌اندیشند؟

آخوندهای رذل, کینه‌ورزی و انتقامجویی را ترویج می‌کنند و فشارهای ناشی از فقر اقتصادی و گرسنگی را بر خانواده‌های محروم تحمیل می‌کنند. حتماً مردم محروم می‌دانند, که ریشه به‌وجود آمدن این بلاها را فقط در این حاکمیت ضد‌انسانی و ضعیف‌کش باید جستجو کرد. برای این رژیم تبهکار و جانی تفاوتی بین کودک, نوجوان, جوان و سالخورده نیست. همه تحت فشار و سرکوب مستمر قرار دارند. اما خیانت و جنایتی که این آخوندهای کثیف, بر کودکان ایران روا‌می‌دارند و آینده‌سازان کشور را در چنبره فجایع و ناهنجاریهای اجتماعی فرو می‌برند, در هیچ کجای تاریخ سراغ نداریم. پرواضح است تا این رژیم سفاک بر اریکه قدرت تکیه زده, هیج بهبودی در جهت از بین رفتن این بلاها متصور نیست و تنها راه برای خلاصی از این مشکلات همانا سرنگونی این آخوندهای شیاد و جنایتکار است.

 

You may also like...