درگذشت خانم طوطی پازوکی (نوری) مادر دو شهید مجاهد خلق

خانم نوری- طوطی نیک- مادر مجاهدان شهید نوری نیکبا کمال تأسف از در گذشت خانم طوطی پازوکی (خانم نوری) از مادران شهدای مجاهد، در ۹ مهرماه ۹۴ برابر با اول اکتبر ۲۰۱۵ در ایران، با خبر شدیم.
محمد نوری نیک و سیمین نوری نیک فرزندان ”خانم نوری“ از میلیشیاهای مجاهد خلق بودند که سیمین در سال ۶۱ و محمد بعد از ۷ سال اسارت در سال ۶۷ اعدام شدند.
مجاهد شهید محمد نوری نیک
مجاهد شهید محمد نوری نیک
مجاهد شهید سیمین نوری نیکمجاهد شهید سیمین نوری نیک
تمام زندگی و همه چیز ”خانم نوری“ راه و آرمان مجاهدین بود. عکس بچه هایش و یادگاریهایی از زندان آنها را به دیوار زده بود و قسم خورده بود که در سوگ فرزندانش هرگز قطره ای اشک نریزد و همیشه میگفت مگر بالاترین آرزوی یک مادر غیر از هدایت و رستگاری فرزندانش است؟
او گاه اشعاری حماسی در وصف مجاهدین و اشرفی ها می سرود و در مراسم یادبود شهدا آن اشعار را میخواند.
”خانم نوری“ از سال ۶۰ تا زمانی که در بستر بیماری افتاد، هر هفته پنجشنبه ها همراه با دیگر مادران شهدا در بهشت زهرا دور هم جمع میشدند و یاد شهیدان را گرامی داشته و برای سلامتی، پایداری و پیروزی مجاهدین دعا میکردند.
درگذشت ”خانم نوری“ را به خانواده های نوری نیک و پازوکی و به تمام خانواده های شهدای مقاومت تسلیت میگوییم و برای روح این مادر بزرگوار علو درجات و مغفرت آرزو میکنیم.

You may also like...