توطئه قتل زندانی عقیدتی محمدعلی طاهری توسط رژیم

توطئه قتل محمدعلی طاهری

دوستان زندانی عقیدتی محمدعلی طاهری در پی به‌حالت اغما رفتن وی به‌دلیل اعتصاب‌ غذای خشک و افشاء توطئه رژیم برای به کشتن دادن او بیانیه ای صادر کردند. به گزارش خبرگزاری قاصدان آزادی در این بیانیه آمده است: ایران و ایرانی در مقابل اغمای محمدعلی طاهری، سکوت نخواهد کرد. محمدعلی طاهری و شاگردانش با التزام به قانون تا امروز با مدارا و سکوت با مسئولان جمهوری اسلامی مماشات به خرج داده‌اند. اما امروز حکم اعدام ایشان به‌صورت نمایشی نقض شده تا او در بهداری زندان با ممانعت از انتقال به بیمارستان، کشته شود و خونش هم در ظاهر پای جمهوری اسلامی نیفتد. بدانید که ما هوشیاریم و دسیسه تک‌تک ضابطین پرونده، دسیسه‌هایی آشناست. هر گونه خطر جانی برای محمدعلی طاهری، به منزله دست اندازی به جان و زندگی تک‌تک ماست. پس برای زنده ماندن او و خودمان، با گردن افراشته برای بقای جانمان، به‌پا می خیزیم. در هر کجای ایران هستیم و در هر کجای جهان، دست در دست هم، این ظلم را رسوا می‌کنیم».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *