رضا محمدی- مصمم به تغییر و نه منتظر به تقدیر

آلبانی- شمس- ماد رام، منوچهرسخایی، خانم مرضیه و آندرانیک- اسماعیل یغمایی-

مراسم سالانه ویلپنت با شکوهی بیمانند،همانطور که انتظارش میرفت، برگزار شد

نفس برگزاری این مراسم با چنین عظمتی توسط جنبشی سازمان یافته و حضور و تجمع چنین انبوهی از انسانها با “درد وهدفی مشترک”، مراسم امثال را به لحاظ کیفی و کمی نسبت به مراسم سالهای گذشته به جد در مدار بسیار بالاتری قرار داده بود.
از منظر کیفی این مراسم دقیقا و بطورمشخص درجهت “باور واثبات هرچه عینی ترو بیشتر” آرمان و ایمان وهدف غایی این مقاومت مردمی که همانا پی ریزی بنای “جامعه ای آزاد و دموکراتیک” درایران فردا میباشد، بخوبی مشاهده میشد.
حضور درخشنده و سخنان گیرا و ارزشمند خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران توانست یکبار دگر مهرتاکیدی باشد براین”آرمان و ایمان”.
خانم رجوی در سخنانشان با ترسیم اهداف و خطوط مبارزات مردم ایران طی صد سال گذشته برای کسب “آزادی و استقلال” از مجاهدان مشروطه با شعار”عدالت،حریت،مساوات واتحاد” گرفته تا نهضت ملی به پیشوایی دکتر محمد مصدق با اعلام”مقصود این است که مردم در نیک و بد امور شرکت کنند و مقدرات مملکت را به دست گیرند”و پس ازآن بدست گرفتن پرچم مقاومت و مبارزه توسط مبارزین فدایی و مجاهد و دیگر پیشتازان در گذشته ای نه چندان دور و درامتداد آن مبارزه بی وقفه مقاومت تاریخی،حماسی و سازمان یافته مردم ایران دراین برهه از تاریخ کشورمان با غاصبان حکومت مردمی که با “فدای حد اکثر” و”وفای به عهد” رمز و راز ماندگاری خود را بنا نهادند، به این تلاشها و ازخودگذشتگی ها که هدف و سودایی جز”حق انتخاب” آزادانه مردم در بر نداشته و ندارد اشاره و برآن تاکید کردند.
سالها تلاش بی وقفه و مستمر مقاومت و در راس آن خانم مریم رجوی برای آگاه کردن افکارعمومی دنیا در مورد خطر”بنیادگرایی اسلامی (بمراتب خطرناکتر از سلاح هسته ای)، صدور تروریسم در منطقه و قصد و نیت شوم رژیم آخوندی برای دستیابی به سلاح هسته ای بهر قیمت و هزینه ای و نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر” امروزه به ثمر نشسته و حقانیت این نظرات از طریق آگاهی واطلاع رسانی و باور آن در افکار عمومی دنیا بخوبی ثابت شده بطوریکه موضوعات اصلی سخنرانیها تاکید برهمین امر و قدردانی ازمقاومت و بخصوص نقش برجسته رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران دراین خصوص بود.
جایگاه مقاومت درجدال با پدیده شوم بنیادگرایی اسلامی درهر شکل و شمایلی، که دیگر نه تنها خطری بالقوه در منطقه بلکه تهدیدی جدی در سراسر دنیا میباشد، امروزه چنان تثبیت شده، که نفس حضور در ویلپنت اساسا و قبل ازهرچیزی اذعان و تاکید مستمر به وجود این خطرو تقویت وحمایت ازاصلیترین جبهه وکانون مقاومت دربرابراین خطر میباشد.
فراخوان به همایش ویلپنت ازطرف مقاومتی که میرفت با انواع و اقسام دسیسه ها و زد و بند های اقتصادی- سیاسی مماشاتگران و حامیان رژیم آخوندی و با کمک مزدورانش در هر کسوتی به ورطه نابودی کشانده شود ولی همچنان پایدار مانده وخواهد ماند، برای آنانی که به قدرت مخرب این پدیده شوم و “راه کار مبارزه” با آن از طریق حمایت از این مقاومت مردمی به عنوان آنتی تزآن ایمان و باور دارند، نه تعلل و درنگی و نه “دوبار” فکر کردن در باره حضور خود دراین همایش را جایز نمی دانند. حضور چنین گسترده ای در ویلپنت امسال نشان از رشد کیفی مواضع برحق مقاومت در تمامی زمینه ها بود.

از منظر کمی تنها میتوان گفت که باید در آنجا می بود و به چشم خود دهها هزار جمعیت حاضر در سالن برگزاری را می دید تا سر تعظیم در برابر اراده و قدرت دست اندرکاران بر پایی این مراسم فرود آورد که اینگونه توانستند با وجود امکانات محدود در خارج از سرزمین خود و حل صد ها مشکل به بهترین شکل از انجام چنین کار بزرگی برآیند . دست مریزاد و خسته نباشید.

حضور چند صد سیاستمدار، وزیر، نماینده و سناتور کنونی و پیشین ولی همچنان صاحب نظر، با نفوذ و تاثیر گذار در سیاست خارجی کشورشان، تنها حول محور”راه حل سوم” پیشنهادی خانم مریم رجوی یعنی”نه جنگ و نه مماشات” و حمایت از مبارزات مردمی و مقاومت ایران، بر باد دهنده تمامی سرمایه گذاری رژیم آخوندی و مزدوران و پادوهای وطنی و غیروطنی اش در متهم کردن مقاومت به سیاست “جنگ افروزی” بود و خواب آنها را بشدت آشفته کرده بطوریکه شاعر”سابق” پریشان حال،هرزه سرا از فرط سوزش و بیخوابی چنان درخود پیچیده که در نیمه شب با داد و فریاد اعلام کرده که ای مردم بخوانید و بدانید که من هم جز”السابقون” هستم، میبایستی و حقش بود که من هم به این گردهمایی دعوت میشدم.
تنها جهت شیر فهم شدن، چنانچه (خدای نا کرده) روزی و روزگاری کار مقاومت از فرط استیصال به جایی برسد که احتیاج به حمایت هرچه “مزدور و نامرد” داشته باشد، اسم شاعر سابق حتما درصدر لیست خواهد بود.

از جنبه های دیدنی و قابل توجه این اجتماع عظیم، برپایی میز و کتاب هواداران مقاومت در خارج از سالن بود که با استقبال بسیار زیادی مواجه شده بود و یادآور شور و شوق و فضای دوران فاز سیاسی جلوی دانشگاه تهران بود.

بحثهای داغ سیاسی- انتقادی در باره مقاومت و شرایط روز، خرید و فروش کتابهای خاطرات زندان، انتشارات مقاومت، سی دی های موزیک و فیلم چنان پر رونق بود که خاطره “زشت” معدود قلم بدستان فرصت طلبی که با عرضه و فروش آثارخود در سالهای گذشته در این مراسم هم به نام و نشان وهم به نان و نوایی رسیدند و دست آخرهم سراسیمه بسوی رژیم شتافتند، روانه فاضلاب (زرد) تاریخ شد.

سوای سخنرانی بسیار شورانگیز خانم مریم رجوی و دیگر سخنرانیهای جالب این مراسم یکی از خاطره انگیزترین بخش این مراسم اجرای موسیقی بسیار زیبا توسط ارکستر فیلارمونیک کشور آلبانی به رهبری استاد محمد شمس هنرمند برجسته و عضو شورای ملی مقاومت ایران بود.
زمان اجرای برنامه خاطره هنرمندان عزیزو گرامی و فقید مقاومت عماد رام، منوچهرسخایی، خانم مرضیه و آندرانیک بخوبی زنده شد وعطر یاد این عزیزان سالن را معطر کرده بود چنانچه احساس میکردی که آنان نیزخود شاهد و ناظر بر این هنرنمایی هستند. یادشان همواره گرامی باد
برنامه هنری خانم گیسو شاکری نیز به این مراسم جلوه خاصی داده بود.

سخن آخر اینکه :
از همان روزی که حنیف کبیر و یارانش به صیانت از باقرخان و ستارخان و میرزا کوچک و مصدق کبیر قدم در راه مبارزه برای کسب آزادی و رهایی خلق خود گذاشتند و نهال شجره طیبه مبارزه و مقاومت را در زمین خشک وبی حاصل سیاست مصلحت طلبی میهنمان ایران کاشتند وبا گذشتن ازجان خود، اراده کردند تا که سرنوشت خود وخلقشان را با دستان خود تغییر دهند و درامتداد آن حرکت و جسارت تاریخی، نسل انقلاب، به رهبری مسعود رجوی با به جان خریدن تمامی مصائب و مشکلات و حاضر به پرداخت بهای هرچه بیشتر با “نه گفتن” به مصاف با خمینی دجال همت گماشت و تا به امروزبا جنگ صد برابر، همیشه و همواره این حقیقت که “باور به خود،اراده کردن،عزم جزم داشتن و مصمم بودن” در راه هرگونه تغییری و تنها با “ایمان واتکا به نیروی خود” قطعا میسر و دست یافتنی است،”رمز پایداری وسربلندی” این مقاومت بوده و هست.

“میتوان و باید” نه صرفا یک شعار بلکه ایمان و باور قلبی به “اراده و نیروی عظیم خود و بفعل درآوردن” آن درجهت تغییرهرگونه شرایط میباشد که راه به پیروزی می برد

.

به امید پیروزی

با احترام

رضا محمدی

۱۶٫۰۶٫۲۰۱۵

You may also like...