روزنامه‌نگار زن سوری جایزه شجاعت دریافت کرد

زینت-إرحیم-روزنامه-نگار-سوری-در-حلب-جایزه-پیتر-زینت إرحیم روزنامه‌نگار سوری در حلب – جایزه پیتر مکلر سال ۲۰۱۵

به گزارش تلویزیون العربیه:
زینت إرحیم روزنامه‌نگار سوری در حلب، جایزه پیتر مکلر سال ۲۰۱۵ را که به روزنامه‌نگاران شجاع داده می‌شود دریافت کرد. زینت إرحیم که در حلب در شمال سوریه کار می‌کند، این جایزه را از خبرنگاران بدون مرز و خبرگزاری فرانسه دریافت کرد.
زینت ارحیم در دو سال گذشته توانسته است بیش از ۱۰۰ شهروند سوری که یک سوم آنان زنان هستند را در رشته خبرنگاری آموزش دهد. او آنها را در زمینه خبرنگاری نوشتاری و فیلم سازی آموزش داده است. وی همچنین چندین روزنامه و مجله مستقل را در سوریه تأسیس و راه‌اندازی کرده است.

You may also like...