سفر وزیر انگلیسی به تهران در بحبوحه اعدامهای جمعی و ملاقات با مسئولان ۱۲۰هزار اعدام سیاسی مشوق اعدامهای بیشتر و خیانت به ارزشهای دموکراتیک و حقوق‌بشری است

LOGO SHORAسفر آقای فیلیپ هموند، وزیر امور خارجه انگلستان به ایران و ملاقات او با سردمداران فاشیسم دینی حاکم، این رژیم را در ادامه و تشدید شکنجه و کشتار و صدور تروریسم و بنیادگرایی تشویق می‌کند. این سفر و سفرهای مشابه علیه مصالح ملی مردم ایران و اراده آنها برای سرنگونی این رژیم و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردمی در ایران است.

سردمداران رژیم که فیلیپ هموند با آنها ملاقات می‌کند از مسئولان ۱۲۰هزار اعدام سیاسی از جمله قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در تابستان۱۹۸۸ و اعدام بیش از ۲۰۰۰زندانی در دوران روحانی است. در این دوران علاوه بر افزایش اعدامها سرکوب و فشار و تبعیض علیه زنان و اقلیتهای قومی و دینی به‌نحو بی‌سابقه‌یی تشدید شده است.
عفو بین‌الملل در اطلاعیه ۲۳ژوییه خود اعلام کرد در نیمه اول ۲۰۱۵ حداقل ۶۹۴زندانی اعدام شده‌اند و این «تصویری شوم از قتل عمدی برنامه‌ریزی شده با تأیید قضایی در مقیاس انبوه توسط ماشین دولتی را رسم می‌کند… . به نظر می‌رسد که ما ۱۰۰۰مرگ تأیید شده دولتی تا پایان سال را شاهد باشیم».
کسانی که آقای هموند در تهران با آنها ملاقات می‌کند بالاترین مسئولان صدور تروریسم و بنیادگرایی و کشتار مردم بیگناه در عراق و سوریه و یمن و لبنان هستند. ملاقات با چنین اشخاصی که به‌خاطر جنایتهایشان در داخل و خارج ایران باید به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شوند تنها انزجار مردم ایران را برمی‌انگیزد.
در حالیکه توجیه این سفر و سفرهای مشابه، توافق اتمی شش قدرت جهانی با آخوندها می‌باشد، بالاترین مقامات رژیم تصریح می‌کنند که قطعنامه شورای امنیت ملل‌متحد ناشی از این توافق را قبول ندارند. روز شنبه ۳۱مرداد، حسن روحانی رئیس‌جمهور آخوندها گفت: قطعنامه۲۲۳۱ «مانع کار ما نیست از هر کجا سلاح لازم بدانیم می‌خریم و خواهیم خرید و منتطر هیچ‌کس و اجازه هیچ‌کس و تأیید هیچ‌کس و نگاه به هیچ قطعنامه‌یی نخواهیم کرد»، «اگر هم جایی لازم بدونیم سلاح بفروشیم، خواهیم فروخت بدون هیچ ملاحظه‌یی، هیچ قطعنامه‌یی، سلاح مون رو خواهیم فروخت».
کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران همه مدافعان حقوق‌بشر و دموکراسی و همه طرفداران صلح و آرامش در منطقه و جهان را به محکوم کردن این سفر و اقدام فوری برای لغو آن فرامی‌خواند.
شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون خارجه
۳۱مرداد ۱۳۹۴ (۲۲ اوت ۲۰۱۵)

You may also like...