ضرب و شتم زندانیان سیاسی، حسین علی‌محمدی و مرتضی مرادپور

20161127952585776651-222

مزدوران نیروی انتظامی بند ۱۲ زندان تبریز اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی این بند کردند. در پی این رویداد حسین علی‌محمدی از ناحیه سر دچار شکستگی و خونریزی شده و مرتضی مرادپور نیز بیهوش شده است.

روز سه‌شنبه۱۱آبان ۹۵ در بند ۱۲ محکومین زندان مرکزی تبریز، حسین علی‌محمدی در پی اعتراض به تحقیر یک زندانی تبعه کشور لهستان؛ از طرف دیگر محکومین، مورد حمله و ضرب و شتم زندانیان قرار گرفت. نهایتاً حسین علی‌محمدی با وجود جراحات از ناحیه سر، به بند ویژه زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

مرتضی مرادپور دیگر زندانی سیاسی این بند نیز پس از اعتراض به این عملکرد دژخیمان بند، مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفته و برای مدتی دچار بیهوشی شده است.

مرتضی مرادپور از روز سه‌شنبه۴ آبان ۹۵ و در اعتراض به عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات ضداسلامی در پرونده خود و ممانعت از آزادیش در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد. وی پس از به هوش آمدن هم‌چنان در بند ۱۲ محکومین نگهداری می‌شود.

بر اساس گزارشی از زندان تبریز انتظامات زندان فعالان آذربایجانی را برای انصراف از پیگیری شکایت خود به مرگ تهدید کرده‌اند. همچنین دفتر بند۱۲محکومین با اعلام عمومی در ساختمان، خواستار امضای برگه شکایت علیه این فعالان توسط سایر زندانیان و ارائه شهادت دروغ برای مقصر جلوه دادن ایشان شده است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *