مسعود رجوی – پیام شماره ۱۲- اهریمنان عمامه‌دار نوروز مردم ایران را در فاجعه سیل قتل‌عام کردند + پی.دی.اف پیام

اهریمنان عمامه‌دار نوروز مردم ایران را در فاجعه سیل قتل‌عام کردند

سزای این رژیم سیل آتش است.

سپاه پاسداران دشمن ضدبشر باید در هم کوبیده شود.

مسعود رجوی – ۱۹فروردین ۱۳۹۸

سایر پیامهای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *