هشدار کمیسر حقوق بشر آلمان به آخوندها جهت لغو حکم اعدام زندانی عقیدتی محمدعلی طاهری

محمدعلی طاهری۲۹ مهر۱۳۹۴_اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی
بیانیه ی کمیسر حقوق بشر و کمک های بشردوستانه دولت آلمان ، کریستف استراسر که در روز دوشنبه ۲۷ مهر ماه منتشر شد ، ابراز نگرانی خود را از وضعیت سلامتی محمدعلی طاهری که بیش از شصت روز از اعتصاب غذایش میگذرد اعلام داشت
متن مندرج در سایت وزارت خارجه آلمان :
بنده از وضعیت سلامت محمدعلی طاهری که با گذشت بیش از ۶۰ روز از اعتصاب غذا در اعتراض به حکم اعدامش رو به وخامت می رود به شدت نگران هستم.
کاملا واضح است که او تنها به دلیل آموزه های مذهبی و جهان بینی اش محکوم شده است. به این جهت محکومیت محمدعلی طاهری به اعدام، نقض آشکار قوانین حقوق بشر در خصوص آزادی اندیشه و مذهب است که طبق قوانین بین المللی ایران ملزم به رعایت آن است.
من به ایران هشدار می دهم که هر چه سریع تر حکم اعدام محمدعلی طاهری را لغو نموده و دسترسی بدون محدودیت وی به خانواده، وکیلش و مراقبت های پزشکی کامل را تا زمان آزادی او، تضمین نماید.”
http://www.ppa-iran.com/

You may also like...