کتاب رژیم آخوندها در ایران کانون بنیادگرایی و تروریسم

کتاب رژیم آخوندها در ایران کانون بنیادگرایی و تروریسم- سخنرانی های مریم رجوی

 

هفتم تیر۱۳۹۴- شامل سخنرانیهای مریم رجوی در شورای اروپا، مجلس نمایندگان آمریکا و سنای فرانسه

روز ۶ بهمن ۱۳۹۳(۲۶ژانویه۲۰۱۵) در کنفرانس بحران تروریسم و افراطیگری در شورای اروپا، مریم رجوی، یک سخنرانی با عنوان «استراتژی شکست و پیروزی در برابر بنیادگرایی اسلامی» ایراد نمود.

روز ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۲۹آوریل۲۰۱۵) وی از طریق ویدئو کنفرانس در جلسه رسمی استماع در زیر کمیته تروریسم و منع تکثیر سلاحهای اتمی- کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شهادت داد. متن کامل این بیانیه متعاقباً روی سایت کنگره، منتشر شد.

برای خواندن کتاب این جا را کلیک کنید

خانم مریم رجوی هم‌چنین در سخنرانی خود در کنفرانسی در مجلس سنای فرانسه در ۱۵اردیبهشت۱۳۹۴(۵ مه ۲۰۱۵) با عنوان «بنیادگرایی اسلامی از خاورمیانه تا اروپا، چالشها و راه‌حلها» مواضع مقاومت درباره درباره ستیزه‌جوییهای رژیم ایران در منطقه خاورمیانه و پروژه تسلیحات اتمی رژیم ولایت فقیه را اعلام کرد.

کتاب حاضر دربرگیرنده مشروح این سه سخنرانی است

 

You may also like...