کتابخانه

کتابخانه

بهای انسان بودن- خاطرات زندان اعظم حاج حیدری

خاطرات زندان اعظم حاج حیدری- کتاب بهای انسان بودن سایت ایران آزادفردا
تیر ۲۷, ۱۳۹۴

عبور از آتش- نگاهی به تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق- شاهو گوران

«عبور از آتش» - نگاهی به تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق - کتابی به قلم شاعر سرشناس کرد شاهو گوران کتاب «عبور از.....
تیر ۲۳, ۱۳۹۴

خانواده مجاهدین یا مزدوران ارتجاع- مسعود رجوی

خانواده مجاهدین یا مزدوران ارتجاع- مسعود رجوی

چشم در چشم هیولا خاطرات زندان هنگامه حاج حسن.

چشم در چشم هیولا خاطرات زندان هنگامه حاج حسن این کتاب در ۱۸۲ صفحه چاپ شده و به «شکر» و «شکر»ها، پرچمداران بی‌نام و نشان.....
تیر ۲۲, ۱۳۹۴

کتاب معراج عاشقان- عبدالعلی معصومی

این کتاب به مریم رجوی که به معراج عشق فرا رفت و خود معراج عاشقان شد
تیر ۲۱, ۱۳۹۴

مصاحبه بارضا اولیا درباره کتاب «فرزندان ایران، سرگذشت پروین و دیگر زنان درایران»

مقدمه: دو سال از انتشار دومین کتاب استاد رضا اولیا به نام «فرزندان ایران، سرگذشت پروین و دیگر زنان درایران» میگذرد. موضوع این کتاب رنج.....

معرفی کتاب طاهر بومدرا تحت عنوان «داستان ناگفته اشرف»

معرفی کتاب طاهر بومدرا تحت عنوان «داستان ناگفته اشرف»در کنفرانسی درمقر اروپایی ملل متحدسخنان سید احمد غزالی ، پائولو کازاکاسرهنگ وسلی مارتین و جان فرانکو.....
تیر ۱۸, ۱۳۹۴

کتاب رژیم آخوندها در ایران کانون بنیادگرایی و تروریسم

  هفتم تیر۱۳۹۴- شامل سخنرانیهای مریم رجوی در شورای اروپا، مجلس نمایندگان آمریکا و سنای فرانسه روز ۶ بهمن ۱۳۹۳(۲۶ژانویه۲۰۱۵) در کنفرانس بحران تروریسم و.....
تیر ۷, ۱۳۹۴

”اوهام شرقی“: ناهید همت آبادی

   هشت داستان کوتاه نوشته ناهید همت آبادی در مجموعه ای کوچک بنام ”اوهام شرقی“، با کوشش دکتر عبدالعلی معصومی و دبیرخانه شورا چاپ و.....

کهکشان اشرف یادنامه شهیدان

برای دریافت کتاب اینجا را کلیک کنید
تیر ۱, ۱۳۹۴