کتابخانه

کتابخانه

معرفی کتاب خورشید را نمی توان به زنجیر کشید به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

روز سه شنبه ۲۵ نوامبر به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان جلسه ای در سالن فرمانداری، شهر پسکارا ایتالیا برگزار گردید. در این.....
آذر ۴, ۱۳۹۳