کتابخانه

کتابخانه

کتاب «پایانی بر داستان یک توطئه!» حقیقت زیبای مقاومت و آزادی – سمیه محمدی

نسل جوان ایران در زیر ستم و سرکوب و محرومیت ناشی از حاکمیت ضد ایرانی و ضد انسانی آخوندی، دنبال راه و آرمان گمشده ای.....
آذر ۱۱, ۱۳۹۳

معرفی کتاب خورشید را نمی توان به زنجیر کشید به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

روز سه شنبه ۲۵ نوامبر به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان جلسه ای در سالن فرمانداری، شهر پسکارا ایتالیا برگزار گردید. در این.....
آذر ۴, ۱۳۹۳