کتابخانه

کتابخانه

تبیین جهان (قسمت ششم)

تبیین جهان (قسمت ششم) طیف روشهای انحرافی راسیونالیسم یاعقلگرایی محض و شیوه های صرفا قیاس
خرداد ۲۱, ۱۳۹۵

تبیین جهان (قسمت پنجم)

       تبیین جهان (قسمت پنجم) تفاوت تشریح و تبیین. یا علم و فلسفه ارتباط سیستما تیک اصول طرح مسآله روش کار

تبیین جهان (قسمت چهارم)

تبیین جهان قسمت جهارم   ايدئولوژي ، چراغ راهنما و راهگشاي عمل  تفاوت بنيادها با مسائل فرعي    
خرداد ۱۶, ۱۳۹۵

تبیین جهان (قسمت سوم)

https://www.mojahedin.org/links/10386/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%28%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85%29-
خرداد ۱۰, ۱۳۹۵

تبیین جهان (قسمت دوم)


خرداد ۵, ۱۳۹۵

انجمن نجات رژیم ایران

انجمن نجات رژیم ایران ارگان سركوبگر رژيم عليه خانواده هاي مجاهدين به قلم: فرشته يگانه مقابله با »صورت مسألة « سرنگوني وظيفة مقدم ارگانهاي سركوبگر.....
فروردین ۲۹, ۱۳۹۵

اسلام، زنان و برابری- مریم رجوی

  اسلام، زنان و برابري- گزیده 4سخنرانی مریم رجوی مقدمه ناشر زنان در ايران كه قربانيان اصلي حاكميت ديكتاتوري ديني بوده اند، در عين حال.....
اسفند ۱۹, ۱۳۹۴

اعدام ابزار حاکمیت ملایان- نادر رفیعی نژاد

کتاب اعدام ؛ابزار حاکمیت ملایان؛ به مناسبت روز جهانی لغو حکم اعدام نادر رفیعی نژاد- وکیل دادگستری انتشارات امیرخیز- اشرف چاپ اول تابستان1384 مقدمه: اشتهاي.....
اسفند ۱۳, ۱۳۹۴

موانع بیشمار در برابر تحصیل و اشتغال زنان

مقدمه در ایران تحت حاکمیت بنیادگرایان، زنان به بهانه های مختلف از بسیاری شغل ها و فعالیت های اجتماعی منع میشوند. طبق قوانین رسمی کشور،.....
اسفند ۷, ۱۳۹۴