کتابخانه

کتابخانه

موانع بیشمار در برابر تحصیل و اشتغال زنان

مقدمه در ایران تحت حاکمیت بنیادگرایان، زنان به بهانه های مختلف از بسیاری شغل ها و فعالیت های اجتماعی منع میشوند. طبق قوانین رسمی کشور،.....
اسفند ۷, ۱۳۹۴

کتاب کارتهای سوخته وزارت اطلاعات آخوندی و اسناد افشاگرانه

کتاب کارتهای سوخته وزارت اطلاعات آخوندی و اسناد افشاگرانه
اسفند ۴, ۱۳۹۴

شناخت رژیم ولایت فقیه

کتاب شناخت رژیم ولایت فقیه
آبان ۲۴, ۱۳۹۴

کاظم مصطفوی- معرفی کتاب پرواز ماهی کوچک- مجموعه ۸قصه به زبان انگلیسی

«پرواز ماهی کوچک» ترجمه هشت قصه کوتاه من است که به زبان انگلیسی ترجمه شده و اخیراً روی سایت آمازون عرضه شده است. در سالهای.....
آبان ۱۸, ۱۳۹۴

معرفی کتاب- پرواز ماهی کوچک به زبان انگلیسی

پرواز ماهی کوچک- مجموعه ۸قصه به زبان انگلیسی «پرواز ماهی کوچک» ترجمه هشت قصه کوتاه من است که به زبان انگلیسی ترجمه شده و اخیرا.....
آبان ۱۰, ۱۳۹۴

ببری با دندان کاغذی – گزارش ویژه از برنامه موشکی رژیم ایران – هادی روشن روانی

در ششم فروردین سال جاری، آغاز عملیات «توفان قاطع» توسط ائتلاف عربی، صرفنظر از اهمیت سیاسی آن و اثرات‌اش بر آرایش اساسی قوا در خاورمیانه،.....
آبان ۵, ۱۳۹۴

زینب بانوی بزرگ رهایی

حرم مطهر حضرت زینب در تاریخ خانه‌یی را نمی‌یابیم که به‌اندازه آن خانه گلین در مدینه ۱۴۰۰سال پیش بر سیر تاریخ، این‌چنین تأثیر گذاشته باشد......
آبان ۱, ۱۳۹۴

نبردی برای همه – خاطرات زندان متین کریم

نبردی برای همه
مهر ۲۸, ۱۳۹۴

معرفی کتاب تکاندهنده ”عملیات سزار”

عملیات سزار» ، سفر به اعماق ماشین شکنجه و مرگ رژیم سوریه هفته نامه لوبس: « به هنگامی که قدرتهای بزرگ جهان برای مبارزه با.....
مهر ۱۸, ۱۳۹۴

کتاب صلیب در بیابان به یاد ریحانه جباری- اثری از کشیش آزادیخواه رندی نوبل

در تاریخ مبارزات ۱۰۰ساله ایران زمین حضور و نام انسانهای آزادیخواه از سایر کشورها جای خاص خود را دارد اما در تاریک ترین روزگار تاریخ.....
مهر ۱۵, ۱۳۹۴