ادای احترام خانم مریم رجوی در مراسم یادبود قربانیان حملات تروریستی پاریس در اورسوراواز

ادای احترام خانم مریم رجوی در مراسم یادبود قربانیان حملات تروریستی پاریسادای احترام خانم مریم رجوی در مراسم یادبود قربانیان حملات تروریستی پاریس در اورسوراواز

و یک دقیقه سکوت در همبستگی با مردم فرانسه

  اور سوراواز- ۱۶نوامبر۲۰۱۶

اورسوراواز- ادای احترام به قربانیان حملات تروریستی پاریس ۱

اورسوراواز- ادای احترام به قربانیان حملات تروریستی پاریس ۲

You may also like...