اطلاعیه- کمیسیون امنیت و ضدتروریسم:محمد صفایی معاون سفیر و احمد ظریف علیه مقاومت و پناهندگان ایرانی در فرانسه

اطلاعیه- دستگیری و بازجویی از 2 مامور اعزامی وزارت اطلاعات توسط مقامات محلی- طلاعات آخوندی و سفارت رژیم در پاریس مزدوران قربانعلی حسین نژاد و مصطفی محمدی را برای ایجاد درگیری و زمینه سازی اقدامات تروریستی به محل اقامت رئیس جمهور برگزیده مقاومت فرستاد- عیسی آزاده- برنارد پوانیان- جهانگیر شادانلو- سمیه محمدی- اشرف- لیبرتی- مهدی ابریشمچی- واواک- پاسپورت- کمیسیون‌‌‌‌‌امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومتکمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت در روز ۲۲تیر طی اطلاعیه‌یی اعلام کرد اطلاعات آخوندی و سفارت رژیم در پاریس، مزدوران قربانعلی حسین نژاد و مصطفی محمدی را برای ایجاد درگیری و زمینه‌سازی اقدامات تروریستی به دفتر شورای ملی مقاومت در اورسوراواز فرستاد… . که توسط ژاندارمری دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفته و از منطقه اخراج شدند. مزدور قربانعلی در حضور ژاندارمها اعتراف کرد که مسئول اطلاعات در سفارت رژیم به نام «حمید عبادی» آنها را همراه با جهانگیر شادانلو (مأمور افشا‌ شده ملایان) موظف به این اقدامات کرده و شماره تلفنهای ۰۰۳۳۷۵۸۰۳۰۷۰۱ و ۰۰۳۳۱۴۰۶۹۷۹۵۹ را برای ارتباط در اختیار آنها قرار داده است.
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت طبق گزارشهای دریافت شده از منابع رژیم در داخل ایران در این خصوص، جزییات بیشتری را به اطلاع هموطنان به‌ویژه پناهندگان سیاسی می‌رساند:
۱- «حمید عبادی» یکی از اسامی مستعار احمد ظریف، رئیس ایستگاه وزارت بدنام در سفارت رژیم در پاریس و هماهنگ‌کننده مزدوران علیه مقاومت و پناهندگان ایرانی در فرانسه است. او از مرداد سال ۱۳۹۰ در این پست قرار گرفته و جانشین حسن جوادیان، رئیس قبلی این ایستگاه است که به‌خاطر ناموفق بودن در انجام وظایفش علیه مجاهدین توبیخ شده بود.
۲- احمد ظریف با هماهنگی و نظارت محمد صفایی، معاون علی آهنی سفیر رژیم در فرانسه، کار می‌کند. صفایی مسئول طرح و برنامه‌های وزارت اطلاعات در فرانسه است. صفایی پیش از این در سفارت رژیم در بروکسل طرحهای اطلاعات علیه مقاومت در پارلمان اروپا را پیش می‌برد.
۳- معاون ایستگاه اطلاعات آخوندها در فرانسه مأموری به نام حسن گنجی معیاری است و مأمور دیگری به نام شایسته که مسئول رمز سفارت است، در شمار همکاران احمد ظریف هستند.
۴-احمد ظریف برای پیشبرد طرحهای وزارت بدنام علیه مقاومت و پناهندگان ایرانی از برخی انجمنهای پوششی استفاده می‌کند. یکی از این انجمنها «انجمن قربانیان تروریسم خاورمیانه» نام دارد که یک شعبه وزارت اطلاعات است و در سال ۱۳۸۶ در تهران تأسیس شده است. مأموران این انجمن به‌اصطلاح غیردولتی از ابتدای تأسیس آن به‌طور دائم از ایران به فرانسه رفت و آمد می‌کنند. از جمله در شهریور ۱۳۹۰ هیأتی از این انجمن به سرپرستی سید روح الله لطیفی رستمی به فرانسه رفت تا هماهنگیهای لازم را علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران با سفارت رژیم به‌عمل آورد.
۵-به موازات انجمنهایی که توسط مأموران ایرانی وزارت اطلاعات اداره می‌شوند، رژیم یک انجمن فرانسوی به نام «با همدیگر از آینده در مقابل گمراه کردن حفاظت کنیم» با نام اختصاری «پیس» را به‌کار گرفت که با «انجمن قربانیان تروریسم خاورمیانه» رابطه تنگاتنگ دارد. در تیرماه ۱۳۹۳ (ژوئن ۲۰۱۴) احمد ظریف تعدادی از افراد پیس را مأمور کرد تا در گردهمایی بزرگ مقاومت در ویلپنت پاریس اخلال کنند، اما شماری از آنها قبل از ورود به ویلپنت و تعدادی بعد از ورود شناسایی و توسط پلیس اخراج شدند. همین مزدبگیران در بهمن ۱۳۹۲ و نیز اسفند ۱۳۹۳ با هدفهای اطلاعاتی و تبلیغاتی علیه مقاومت ایران به بازار شهر اورسوراواز رفتند که اهالی آنها را طرد و توسط ژاندارمری از منطقه اخراج شدند. دو نفر از افراد این انجمن در آبان ۱۳۹۳ به ایران رفته و توسط وزارت اطلاعات توجیه شدند.
۶- جهانگیر شادانلو، مأمور افشا‌ شده اطلاعات آخوندها در فرانسه، زیر نظر احمد ظریف کار می‌کند و حل و فصل امور حقوقی و اداری مزدوران را هم به عهده دارد. وی در هماهنگی با وزارت بدنام انتقال غیرقانونی مزدوران به فرانسه را از عراق و ایران ترتیب می‌دهد. وی برای اینکار از مسیر ترکیه و یونان استفاده می‌کند. مزدور قربانعلی حسین نژاد در دی ماه ۱۳۹۱ از هتل مهاجر بغداد و عیسی آزاده در اسفند ۱۳۹۲ از تهران به کمک همین مأمور به فرانسه منتقل شدند. شادانلو همچنین دست‌اندرکار تأمین شغل و محل استقرار، اجاره ماشین، بلندگو و سایر الزامات برای تجمعات مزدوران اطلاعات علیه مقاومت ایران است.
۷- وزارت اطلاعات از چند ماه قبل به موازات آماده‌سازی مزدوران در داخل ایران برای بردن آنها به عراق و به‌کار گرفتن آنها در ورودی لیبرتی علیه مجاهدین، مزدور مصطفی محمدی را برای رفتن به پاریس توجیه و آماده کرد و یک مترجم ایرانی وابسته به سفارت رژیم در پاریس را برای ترجمه لجن‌پراکنیهای او به زبان فرانسه، معین کرد. به‌دنبال آن، مزدور ابراهیم خدابنده و یک مأمور دیگر اطلاعات به نام مهدی جهانیان، مصطفی محمدی را نسبت به جزییات اقداماتی که باید در پاریس انجام دهد توجیه کردند.
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم با خاطرنشان کردن مجدد توطئه‌های مزدوران رژیم آخوندی علیه پناهندگان ایرانی از مقامات مسئول فرانسه می‌خواهد مأموران و جاسوسان وزارت اطلاعات رژیم را که تنها مخل نظم عمومی و برهم زننده آسایش شهروندان فرانسوی و پناهندگان ایرانی هستند، اخراج کنند.
شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم
۲۱مرداد ۱۳۹۴

You may also like...